Read more about the article น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจ

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

Continue Readingน่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด
Read more about the article วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก
พฤติกรรมที่ทำให้พ่อแม่ลำบากใจ ซึ่งวันนี้เราได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก ที่น่าสนใจมาแนะนำกัน

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

Continue Readingวิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก
Read more about the article วิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ
พาลูกไปเที่ยวในงานต่างๆ ที่มีสถานที่กว้างๆ และมีคนจำนวนมาก ก็จะต้องมีวิธีการป้องกันลูกหาย วันนี้เราจึงมีวิธีจัดการไม่ให้ลูกหลงทางมาฝากให้

วิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ

Continue Readingวิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ
Read more about the article วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอน ไม่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเหมือนการประเมินเด็กโตหรือผู้ใหญ่เพื่อ

วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีสังเกตความแตกต่างความฝาแฝด
ขึ้นชื่อว่า “ฝาแฝด” ทุกคนก็ต้องเห็นภาพของบุคคลที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกับเป็นคนคนเดียวกันที่แยกร่างออกมาได้ซึ่งยิ่งคุณต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับ

วิธีสังเกตความแตกต่างความฝาแฝด

Continue Readingวิธีสังเกตความแตกต่างความฝาแฝด
Read more about the article วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
“ผู้ปกครอง”ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่บุตรหลานของตัวเอง

วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Read more about the article ลูกหนีออกจากบ้าน ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ต้องการจะพบเจอ
ปัญหาลูกหนีออกจากบ้านมากกว่าที่เราทราบ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่มีข่าวคราวเรื่องเด็กหนีออกจากบ้านให้เราได้รับทราบมากมายนัก

ลูกหนีออกจากบ้าน ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ต้องการจะพบเจอ

Continue Readingลูกหนีออกจากบ้าน ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ต้องการจะพบเจอ
Read more about the article ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล
ระวังเรื่องการที่ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียลให้ดี แต่จะทำอย่างไรให้กำลังพอดี ไม่เข้าไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของลูกมากเกินไป วันนี้เรามีวิธี

ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล

Continue Readingทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล
Read more about the article ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลามากขึ้นทำให้บริบทของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ค่านิยมจากต่างชาติ

ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร

Continue Readingฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
Read more about the article ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?
เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีหากผู้ใหญ่รู้จักที่จะปลูกฝังและสั่งสอนเขาให้มีเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือตัวเองผ่านปัญหาต่าง ๆ

ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?

Continue Readingฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?