ไลฟ์สไตล์

แม่บ้านยุคเก่าหลบไป แม่บ้านยุคใหม่ อย่างเราจะเป็นเหมือนแม่บ้านยุคเก่าหัวยุ่งหัวฟูจับไม้กวาดไม่ได้ละนะ เราได้รวมทริคเล็กๆอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานบ้านที่สบายมากยิ่งขึ้น ไลฟ์สไตล์ในการทำงานบ้านที่จะทำให้เราไม่เป็นแม่บ้านที่หัวฟูอีกต่อไป

3 ฐานลูกเสือที่ไม่มีใครอยากเข้าทำกิจกรรมมากที่สุด!

3 ฐานลูกเสือที่ไม่มีใครอยากเข้าทำกิจกรรมมากที่สุด!

ตามหลักสูตรการเรียนวิชาลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละปีย่อมต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อดูว่าผู้เรียนจะสามารถใช้ความรู้ที่เรียนในโรงเรียนตลอด 1

Read More »

ไลฟ์สไตล์

แม่บ้านยุคเก่าหลบไป แม่บ้านยุคใหม่ อย่างเราจะเป็นเหมือนแม่บ้านยุคเก่าหัวยุ่งหัวฟูจับไม้กวาดไม่ได้ละนะ เราได้รวมทริคเล็กๆอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานบ้านที่สบายมากยิ่งขึ้น ไลฟ์สไตล์ในการทำงานบ้านที่จะทำให้เราไม่เป็นแม่บ้านที่หัวฟูอีกต่อไป