ถ้ากลัวลูกน้อยแพ้นมวัว คุณแม่ต้องทำอย่างไรดี ?

การสร้างภูมิต้านทานให้ลูกในช่วงแรกของชีวิตเปรียบเสมือน การป้องกันสารพัดอาการ “แพ้” เพราะปัจจุบันพบว่าลูกน้อยวัยแรกเกิดมีอาการแพ้ โปรตีนนมวัวและโรคภูมีแพ้สูงมาก เฉลี่ยมากกว่า 20,000คนต่อปี

เกิดจากการถ่ายทอดทางพันรุกรรมและ สิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบภูมิต้านทานของลูกพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นคุณแม่จึงควรเริ่มสร้างภูมิต้านทานให้ลูกทันทีตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกแพ้โปรตีนนมวัวหรือเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่ยังเป็นทารกด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

เลือกคลอดธรรมชาติ เพื่อให้ลูกได้รับจุลินทรีย์สุขภาพผ่านทางซ่องคลอด ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบภูมิต้านทานที่ดี

ให้ลูกน้อยได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของชีวิต พราะในน้ำนมแม่มีสารอาหารและองค์ประกอบที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสารภูมิต้านทานสำหรับระบบทางเดินอาหาร สารต่อต้นกาอักสบและช่วยปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหาร ป้องกันสารแปลกปลอม

ที่จะเข้ามากระตุ้นให้ลูกเกิดอาการภูมิแพ้ เช่น มีจุลินทรีย์สุขภาพ(โพรไบโอติก และอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพพรีใบโอติก) ช่วยลดจุลิกรีย์ก่อโรค ทำให้ร่งกายลูกน้อยมีภูมิด้านทานที่ดีและไม่แพ้โปรตื่นนมวัว

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ พื่อสงต่อภูมิต้นทานจากคุณแมให้ลูกในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

หากต้องให้นมผสมแก่ลูกน้อย ควรเลือกนมสูตรที่สงเสริมภูมิต้านทานและลดการกระตุ้นภูมิแพ้ เช่น นมที่ผ่านการย่อยโปรตีนบางสวน นมที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์สุขภาพ (โพรไบโอติก)และอาหารของจุลิกรีย์สุขภาพพรีไบโอติก) ซึ่งชวยลดควมเสียงต่อการแท้โปรตื่นนมรัวและภูมิแพ้ได้

ดูแลสุขภาพลูกน้อยให้แข็งแรง ไปตรวจร่งกายและพบแพทย์ตามนัด และรับวัดรีนตามทำหนด จะช่วยให้คุณแม่ได้ติดตามและรับร้วสุขภาพลูกแข็งแรงดีและเป็นไปตามมาตรฐานมีพัฒนาการตามวัยหรือไม่ รวมทั้งยังช่วยสร้างภูมิต้นทานต่อโรคภัยอันตรายอื่นๆ ด้วย

แทงบอลขั้นต่ำ50บาท

Leave a Reply

Close Menu