เคล็ดลับ เลี้ยงลูกน้อย ให้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดี

เคล็ดลับ เลี้ยงลูกน้อย ให้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดี แม่บ้านยุคใหม่
Facebook
Twitter

เมื่อถึงวัยขวบเศษ ลูกน้อยเริ่มสังเกตและจดจำสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ถ้าอยากให้ลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้ ด้วยเคล็ดลับเลี้ยงลูกน้อยอย่างไรให้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีดังนี้

1.หมั่นพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ

การที่พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ เป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูก ลูกจะค่อย ๆ จดจำคำพูดที่เราพูดออกมา จดจำท่าทางและการกระทำของพ่อแม่ พ่อกับแม่ควรพูดกับลูกช้า ๆ ชัด ๆ เพื่อให้ลูกได้จดจำและทำให้ลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี

2.ใช้คำง่าย ๆ พูดซ้ำ ๆ

การพูดกับลูกควรเริ่มต้นจากคำง่าย ๆ เพียงคำเดียว เพื่อฝึกให้เขาออกเสียงตาม เช่น กิน พ่อ แม่ พี่ ยาย เดิน ฯลฯ จะทำให้ลูกเข้าใจความหมายและฝึกทำตามได้ง่ายขึ้น

3.เล่านิทานให้ลูกฟัง

การฟังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาให้กับลูกได้เป็นอย่างดี แถมการเล่านิทานให้ลูกฟังทุกวัน จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการของลูกน้อยให้เติบโตสมวัย

4.ร้องเพลงทำท่าประกอบจังหวะ

ร้องเพลงกล่อมหรือเพลงประกอบจังหวะ พร้อมทำท่าทางประกอบการร้อง ทำให้ลูกสนุกกับการร้องเพลง เขาจะเริ่มเปล่งเสียงร้องตามเสียงเพลงที่ได้ยิน

5.เปิดโอกาศให้ลูกได้โต้ตอบ

ลูกในวัยที่กำลังหัดพูดลูกน้อยจะเริ่มพูดคุยและรู้จักถามหรือรู้จักตอบคำถาม เราควร พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ ตั้งคำถามง่าย ๆ ให้ลูกตอบ เพื่อเขาจะได้มีพัฒนาการในการสื่อสาร

6.เรียกชื่อลูกบ่อย ๆ 

การเรียกชื่อลูกบ่อย ๆ เป็นการสอนให้ลูกได้จดจำว่าเขาชื่ออะไร เมื่อเราเรียกชื่อเขาจะขานรับ ทำให้เขาเริ่มจดจำและพูดตามได้ง่าย

ลูกน้อยในวัยที่กำลังหัดพูด พ่อแม่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนการ ลูกน้อยจะเริ่มเปล่งเสียงออกมา อาจจะเป็นภาษาบ้าง ไม่เป็นบ้าง เราควรช่วยลูกหัดพูดเริ่มจากคำง่ายก่อน เช่น พ่อ แม่ หรือยาย ฯลฯ พูดช้า ๆ ซ้ำ ๆ เพื่อให้ลูกได้จดจำ หมั่นทำเป็นประจำ เพียงเท่านี้ลูกน้อยก็จะมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี แล้วคะ

ติดตามเรื่องราวความรู้และทริคดีๆ เกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้าน แม่บ้านยุคใหม่ เรื่องครอบครัวได้ที่นี่

#แม่บ้านยุคใหม่ #แม่บ้าน #แม่และเด็ก #ครอบครัว

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร