สังเกตให้ดี!! ลูกคุณเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือไม่

สังเกตให้ดี!! ลูกคุณเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือไม่ #แม่บ้านยุคใหม่
Facebook
Twitter

สำหรับเด็กๆแล้วการเริ่มต้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องมีการระมัดระวังและมีการสังเกตในเรื่องของรายละเอียดลักษณะวิธีการเล่นของลูกว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายสมาธิสั้นหรือไม่ซึ่งวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจมาแนะนำกัน ลองไปดูกันซิว่าจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างบอกเลยว่าโรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความใส่ใจและต้องเฝ้าระวังด้วยการสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยเราอยู่เสมอ

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น 

เด็กสมาธิสั้นนั้น มีปัจจัยด้วยกันอยู่ 2 ปัจจัยใหญ่ๆ สิ่งเหล่านั้นจะนำมายกตัวอย่าง ให้กับคุณได้เข้ามาศึกษาดู ว่าเด็กๆเกิดสมาธิสั้นได้อย่างไร ช่วยปัจจัยแรกคือ

  1. ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นมาได้ยากมากๆ โอกาสที่เกิดขึ้นได้ก็มีเปอร์เซ็นต์เช่นกันที่จะทำให้เด็กนั้นเกิดสมาธิสั้น โดยที่ สมองส่วนหน้ายังโดพามีน และนอร์เอพิเนฟริน ที่ทำหน้าที่การควบคุมสมาธิและพฤติกรรมของเด็กๆบกพร่อง ซึ่งสาเหตุมาจากคุณแม่ในช่วงขณะตั้งครรภ์ ได้ทำการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ จึงส่งผลให้การสร้างเซลล์สมองของเด็กนั้นไม่สมบูรณ์ จึงทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเกิดสมาธิสั้น 
  2. ปัจจัยการเลี้ยงดู เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ซึ่งอาการโรคสมาธิสั้นที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูนั้นขาดวินัย โดยที่ตามใจให้เด็กนั้นทำพฤติกรรม นอนน้อย นอนดึก และใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างไม่มีประโยชน์ โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเลี้ยงดูลูกโดยการให้ดูโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และโทรทัศน์เป็นเวลานาน จึงทำให้เด็กขาดทักษะกระบวนการคิดและทักษะการสื่อสาร ส่งผลให้เด็กนั้นมีกิจกรรมที่เลียนแบบได้รุนแรง 

อาการของสมาธิสั้น

  1. เด็กขาดสมาธิ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราพยายามสื่อสารได้ 
  2. เด็กขี้ลืมและไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ 
  3. มีอาการซุกซน ไม่สามารถนั่งอยู่กับที่ได้ 
  4. พูดมากหรือพูดโพล่ง
  5. ขาดการยับยั้งชั่งใจ 
  6. ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับโรคสมาธิสั้น ในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความระมัดระวัง เนื่องจากโรคนี้นั้นมีความคล้ายและความใกล้เคียงกับพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของเด็กเล็กอยู่แล้ว แต่จะมีความแตกต่างอยู่บ้างเป็นบางประการ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องให้ความใส่ใจและมีวิธีการสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยของตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบว่าลูกมีอาการเข้าข่ายโรคสมาธิสั้นควรเข้าปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

#เด็กสมาธิสั้น #สมาธิสั้น #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร