“คำคล้องจอง” เหมาะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไร

“คำคล้องจอง” เหมาะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไร #แม่บ้านยุคใหม่
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยเพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้รอบตัวที่กว้างขวางในเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ “วิธีการสอนที่หลากหลาย” ไม่ใช่แค่การบรรยายอย่างเดียว เพราะเด็กปฐมวัยจะมีความสนใจอยู่แค่ 15 นาที

เมื่อต้องฟัง คุณครูจึงควรมีวิธีการสอนอื่นอย่างการทดลอง สาธิต ปฏิบัติ และคำคล้องจองก็เป็นอีกวิธีการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยอีกวิธีหนึ่งที่มีคุณภาพจากการฟัง อ่าน จำซึ่งมีประโยชน์อะไรที่เด็กปฐมวัยจะได้รับบ้าง ตามไปอ่านกันเลย

คำคล้องจองทำให้เด็กปฐมวัยจดจำความรู้ได้

การที่จะให้เด็กปฐมวัยสามารถจดจำความรู้ที่คุณครูสอนได้ดีและมีระยะเวลาที่ยาวนาน ย่อมต้องให้เด็กได้ซึมซับอยู่กับความรู้นั้นจนคุ้นชินเสียก่อนจึงจะสมตามเป้าหมายที่วางไว้ การท่องคำคล้องจองในกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะช่วยให้เด็กสามารถจดจำสาระความรู้ต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในคำง่าย ๆ ของคำคล้องจอง 1 บท

เมื่อคุณครูให้เด็กท่องไปพร้อม ๆ กันหลายรอบพร้อมท่าทางเล่นมือประกอบ เด็กก็จะสนใจในคำเฉพาะของความรู้พร้อมกับรายละเอียดของสิ่งของหรือสถานที่ต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไร ใช้งานอย่างไร ควรระวังเรื่องใด และเมื่อเด็กปฐมวัยจำได้ชัดเจนก็จะทำให้เขาเข้าใจเองได้เมื่อความรู้นั้นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

คำคล้องจองทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุกสนานในการเรียน

การบรรยายซ้ำ ๆ เดิม ๆ มีโอกาสสูงที่จะทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความเบื่อหน่ายในการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่มีเพียงสื่อภาพและการบอกเล่า หากความรู้นั้นไม่สามารถใช้วิธีการสอนภาคปฏิบัติกับเด็กได้ เช่น วันสำคัญของไทย หรือประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น คุณครูก็ลองเปลี่ยนวิธีมาใช้คำคล้องจองในการสอนแทนสิ

เพียงแค่มีกระดาษแผ่นใหญ่ซึ่งตรงกลางมีคำคล้องจองให้เด็กร่วมอ่านไปพร้อม ๆ กัน และมีการวาดภาพสิ่งที่อยู่ในคำคล้องจองประกอบก็ทำให้เด็กเข้าใจความหมายของสิ่งที่อยู่ในคำคล้องจองได้ด้วย เด็กจะได้มีส่วนร่วมและไม่เบื่อในการเรียนไง

คำคล้องจองทำให้เด็กปฐมวัยได้ทักษะการอ่าน

คำคล้องจองที่คุณครูเขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่ตั้งบนกระดานจะมีการชี้ให้เด็กปฐมวัยเห็นในขณะท่องไปพร้อม ๆ กันด้วย เด็กจึงจะได้ฝึกอ่านและจดจำลักษณะของคำนั้น ๆ ว่าเขียนเป็นแบบนี้ต้องอ่านแบบนี้ เพราะเอาจริง ๆ เด็กปฐมวัยจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ ได้ในตอนแรก

แต่ที่พวกเขาอ่านออกก็เพราะการจำเป็นหลัก หากคุณครูให้เด็กท่องคำคล้องจองในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นประจำก็จะช่วยให้เด็กจดจำคำต่าง ๆ ได้ ยิ่งเป็นคำที่ใช้ในคำคล้องจองซ้ำ ๆ เด็กก็จะยิ่งจำรูปแบบคำได้ดีและรู้ว่าคำนั้นอ่านว่าอย่างไรในที่สุด

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#คำคล้องจอง #บ้านและสวน #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

หมดกังวลใจ!! วิธีแก้ปัญหากลิ่นปากของเด็กๆ #แม่บ้านยุคใหม่

หมดกังวลใจ!! วิธีแก้ปัญหากลิ่นปากของเด็กๆ

กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องตลกและไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะของผู้ใหญ่แต่เพียงเท่านั้น แต่สำหรับเด็กเล็กก็มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากได้เช่นกัน และมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ นั่นหมายถึงสุขภาพของลูกน้อยของคุณนั่นเอง

เลือกโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด #แม่บ้านยุคใหม่

เลือกโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด

สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวไหนที่ มีภาระหน้าที่ในการทำงานและไม่มีเวลาว่างในการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเองการ พาลูกเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ ของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดี