พร้อมเผชิญ “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด” และแนวทางการป้องกัน !!!

พร้อมเผชิญ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และแนวทางการป้องกัน !!!
Facebook
Twitter

สำหรับคุณแม่หลังคลอดบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก หากคุณแม่ไม่รักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดี เนื่องจากร่างกายของคุณแม่ได้ถูกใช้งานมาเยอะมากรวมทั้ง การเสียสมดุลในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือของเหลวต่างๆจึงทำให้ฮอร์โมนต่างๆแม่เกิดอาการแปรปรวนได้อย่างง่ายดาย เพราะฉะนั้นคุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการเครียดหลังคลอดได้ง่ายมากๆ จึงทำให้คุณแม่หลายๆคนอาจจะตกในอันตรายจากสภาวะนี้ได้วันนี้เราจะมีวิธีป้องกันและเรียนรู้วิธีดูแลรักษาสำหรับอาการเครียดหลังคลอด

เพื่อให้คุณแม่หลายๆ คนแนะนำเอาไปปรับใช้เพื่อให้คุณแม่สามารถรับมือได้ทันจะอาการดังกล่าวนี้นั่นเอง 

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนอย่างฉับพลัน ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวการเป็นมารดามากกว่าปกติ ร่วมกับมีอาการซึมเศร้า เสียใจ วิตกกังวลที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูทารก ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับมารดาทุกคน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมการเป็นมารดาและวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีหลังจากการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด”

มารดาทุกคนสามารถเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ ขึ้นยู่กับปัจจัยกระตุ้นก่อให้เกิดมาก-น้อยเพียงใด

 1. ความวิตกกังวลด้านสุขภาพร่างกายของทารก อาทิ ความสมบูรณ์ ความเจ็บป่วย หรือความพิการ
 2. ปัญหาทางด้านครอบครัว อาทิ การหย่าร้าง การต้องการความรัก ความห่วงใย 
 3. ความพร้อมทางด้านการเงิน การงาน ชีวิตความเป็นอยู่ 
 4. ปัญหาทางด้านการให้นมบุตร น้ำนมไม่ไหล
 5. พันธุกรรม ประวัติเคยเป็น

การเผชิญ “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด” สำหรับมารดาที่เป็น “โรคซึมเศร้า โรคจิตหลังคลอด” 

 1. ไม่สามารถรักษาให้หายเองได้ 
 2. จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางด้านการแพทย์ 
 3. ร่วมกับบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะครอบครัวคอยอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจอยู่เสมอ เพื่อคลายความวิตกกังวล และเสริมสร้างความมั่นใจในบทบาทความเป็นมารดา

วิธีการป้องกัน  “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด”

แน่นอนว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสามารถเกิดขึ้นได้กับมารดาทุกคน แต่ก็สามารถป้องกันการเกิดภาวะนี้ได้ เมื่อเรารับมือกับการเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดาอย่างเต็มตัว

 1. สังเกตปฏิกิริยาของมารดา หากอยู่ในสภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที
 2. มีประวัติเคยอยู่ในสภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมาก่อน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
 3. รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 4. พักผ่อนอย่างเพียงพอ ในระหว่างวันควรงีบหลับบ้าง เพื่อสร้างความผ่อนคลาย

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับอาการซึมเศร้าหรืออาการเครียดหลังคลอด ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดทุกๆคน ซึ่งแน่นอนเลยว่าคุณแม่หลายคนนั้นอาจจะเกิดอาการนี้มาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่รู้ตัวว่า เกิดจากสาเหตุอะไร เพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องเรียนรู้วิธีดูแลรักษาตัวเองให้สามารถรอดพ้นจากอาการนี้ไปให้ได้ ระยะเวลาจะช่วยให้คุณแม่มีอาการที่ดีขึ้นรวมถึงปัจจัย และรอบตัวคุณแม่จะช่วยให้คุณแม่นั้นผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างแน่นอน 

#ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด #ภาวะซึมเศร้า #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร