ความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัยเริ่มได้จากคุณพ่อคุณแม่

ความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัยเริ่มได้จากคุณพ่อคุณแม่1=
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ทุกคนล้วนแต่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอยู่ภายใน เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่ทุกคนก็ย่อมมีความสามารถพิเศษแสดงออกมาให้ผู้ใหญ่ประจักษ์ได้หลายคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการที่เด็ก 4 ขวบเล่นเปียโนได้หรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ระดับผู้ใหญ่บางอย่าง แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะสามารถนำความสามารถที่ตัวเองมีออกมาใช้ได้ทันที

เพราะตั้งแต่แรกย่อมไม่มีใครรู้ว่าความสามารถพิเศษของตัวเองคืออะไรหากไม่ได้มีโอกาสเข้ามาให้พวกเขานำสิ่งที่อยู่ในตัวออกมาใช้และพัฒนาจนรู้ ซึ่งโอกาสย่อมมากจากบุคคลใกล้ชิดเด็กปฐมวัยอย่างคุณพ่อและคุณแม่เป็นสำคัญที่สุด

ความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัยเกิดจากการให้เขาได้ลองทุกอย่าง

การที่เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสลองในสิ่งหนึ่งจะทำให้เขาได้รู้จักกับรายละเอียดของสิ่งนั้นมากกว่าคนปกติหลายเท่าและออกจากลึกซึ้งกว่าผู้ใหญ่เพียงอยู่กับมันได้ไม่นาน เขาจะรู้ว่าการลองทำสิ่งนั้น ๆ เหมาะสมกับตัวเด็กเองหรือไม่ และหากคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกน้อยของพวกเขาเองได้ลองทำทุกอย่างภายใต้การดูแล ให้เด็กได้ตัดสินใจเลือก

อยากลองทำอะไรก็ทำและอีกส่วนก็เป็นพวกท่านที่เลือกเองก็จะทำให้ชีวิตของเด็กปฐมวัยกิดความหลากหลาย หากเขาคิดจะหยุดการลองอะไรก็ให้หยุดไปเพราะคุณพ่อคุณแม่มีเป้าหมายเพียงแค่ลองเพื่อให้เด็กรู้ว่าตัวเขาชอบอยู่กับสิ่งใดก็เท่านั้น หากลองแล้วเด็กได้รู้ตัวเองก็จะสามารถนำสู่การเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ ต่อยอดไปมากขึ้นจนค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเอง

ความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัยเกิดจากการให้เขาได้ลองผิดลองถูกเอง

แม้คนส่วนใหญ่จะบอกกันว่าความสามารถพิเศษเกิดขึ้นได้จากปัจจัยในการสอนอย่างถูกวิธีเพื่อให้เขาเกิดความสามารถขึ้นมา แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยแต่แรกเริ่มก่อนที่จะถึงจุดนั้น เด็กปฐมวัยควรได้รู้จักลองผิดลองถูกในสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป้าหมายประสบผลสำเร็จในบทเรียนกิจกรรมนั้น ๆ

ซึ่งหากแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่อย่างน้อยหากคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วว่าเขาไม่ท้อถอยแม้จะพลาดและยังคงอยากอยู่กับมันต่อ นั่นอาจจะเป็นสัญญาณของความสามารถพิเศษด้านนั้นที่กำลังร้องเรียกอยู่ในตัวเด็กก็เป็นได้

ความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัยเกิดจากการที่พ่อแม่ส่งเสริมเขาในสิ่งที่ชอบ

เมื่อเด็กปฐมวัยได้ค้นพบความสามารถและความสนใจเฉพาะที่ตัวเองมีในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นกันที่ต้องคอยสนับสนุนลูกน้อยของคุณให้เขาได้พัฒนาความสามารถพิเศษที่ตัวเองมีจนถึงจุดสูงสุดเติบโตมาอย่างมีศักยภาพ

ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ความบันเทิงผ่อนคลาย หรือการศึกษา ซึ่งไม่มีความสามารถพิเศษใดที่จะไม่มีประโยชน์ ทุกอย่างย่อมทำให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตได้ทั้งนั้น

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #เด็กปฐมวัย

More to explorer

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมให้โลกของเด็กปฐมวัยมีพื้นที่กว้างขวางในการเรียนรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ของโลกกว้างใบนี้ตามวัยที่เหมาะสมของพวกเขามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักบุคคลสำคัญรอบตัว

คำพูดต้องห้ามที่เด็กปฐมวัยไม่อยากฟัง

คำพูดต้องห้ามที่เด็กปฐมวัยไม่อยากฟัง

เด็กปฐมวัยเปรียบดุจดั่งผ้าขาวสะอาดที่หากสัมผัสกับสีใดก็ย่อมเปื้อนง่ายและยากที่จะขัดออกได้ด้วยประสิทธิภาพเนื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากเป็นสีสันสดใสก็ย่อมทั้งให้ผ้าขาวมีความงดงาม แต่หากเป็นสีดำก็จะทำให้ผ้ามีแต่ความมดมนเช่นเดียวกับคำพูดต้องห้ามที่ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้กับเด็กปฐมวัยโดยเด็ดขาด เพราะเด็กจะจดจำคำพูดนั้นจนกลายเป็นปมฝังใจยันโตได้ แล้วคำพูดใดบ้างล่ะที่คุณไม่ควรให้เด็กปฐมวัยได้ยิน

ความรักจากคนในครอบครัวที่ “ลูกหลง”ต้องการ

ความรักจากคนในครอบครัวที่ “ลูกหลง”ต้องการ

ขึ้นชื่อว่า “ลูกหลง” หลาย ๆ คนก็คงนึกถึงบุคคลที่เกิดมาหลังคนอื่นในช่วงระยะเวลาที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเด็กที่สามารถเกิดขึ้นมาได้หรือเกิดห่างจากพี่