คุณสมบัติของเด็กสมัยใหม่ควรมี

คุณสมบัติของเด็กสมัยใหม่ควรมี
Facebook
Twitter

ในสมัยก่อน ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าบทบาทของเด็กนั้นมีน้อยมาก หน้าที่หลักคือตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังผู้ใหญ่ และเลือกเดินตามทางที่พ่อแม่กำหนดเมื่อโตขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิตก็เท่านั้น เรื่องของผู้ใหญ่และอะไรที่เกินตัวไม่จำเป็นต้องรู้มาก

เพราะรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เรียกว่า “วุฒิภาวะยังไม่ถึง” แต่ในสมัยใหม่นี้ คุณสมบัติของเด็กจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติที่เด็กรุ่นใหม่ควรมีเพื่อนให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม คุณพ่อคุณแม่ของเด็กเองก็ต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และยอมรับความจริงด้วย

เด็กรุ่นใหม่ต้องทันข่าวสารในโลก

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกของเราทุกประเทศ คนในทุกวัยมีสิทธิ์ที่จะได้รู้เท่าทันข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงภายในโลกเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนแค่ในตำราเรียนอีกต่อไป เพราะความรู้และสาระต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อย ๆ

ในทุก ๆ วันและเป็นการเข้ามาที่รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านการคัดกรองเข้ามาในหนังสืออีกทีเพื่อเป็นกรอบให้เด็กได้รู้ในแง่มุมเดียวที่คับแคบเท่านั้น เมื่อมีอุปกรณ์สื่อสาร พวกเด็ก ๆ ก็ควรจะได้รู้ทุกอย่าง อะไรที่ดีหรือไม่ดี ประสบการณ์ต่าง ๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากการค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไงล่ะ

เด็กรุ่นใหม่ต้องพึ่งพาตัวเองได้

ในสภาพสังคมครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงออกไปจากสมัยก่อน ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่อีกต่อไป เพราะตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมการทำงานส่งผลให้ผู้คนมองว่าการอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่จะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากมายและทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันน้อยลงจึงนิยมอยู่กันแค่เฉพาะพ่อ แม่ ลูกในบ้าน 1 หลังเท่านั้น มากสุดก็มีปู่ย่าตายายที่ท่านชรามาอยู่ดูแลกันด้วย แต่จะไม่มีน้า อา

หรือฝั่งสะใภ้ที่แต่งงานแล้วมาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างในอดีต ยิ่งสังคมเปลี่ยนแปลงไป การเลี้ยงดูลูกหลานจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เด็กจะไม่ได้อยู่แต่ในอ้อมแขนของพ่อแม่ด้วยความห่วงใย หวาดกลัวอันตรายต่าง ๆ เหมือนเมื่อก่อนอีก แต่จะสามารถเข้มแข็งได้ด้วยปีกและลำแข้งของตัวเองเมื่อเติบโตขึ้น พ่อแม่ยุคใหม่ที่คอยปลูกฝังเด็กในวัยที่ควรรู้ เมื่อผ่านพ้นวัยนั้นมาก็จะปล่อยให้เขาได้มีประสบการณ์เอง ได้รับบทเรียนต่าง ๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบก่อน จึงอาจไม่สามารถพูดได้แล้วว่า “เป็นผู้ใหญ่ต้องอาบน้ำร้อนมาก่อน”

เด็กรุ่นใหม่ต้องมีความเป็นผู้นำ

เด็กรุ่นใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก เปิดโลกกว้างในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถเป็นผู้นำได้ “เป็นผู้นำ” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เด็กรุ่นใหม่จะต้องเก่งและทำให้ทุกคนยอมรับตัวเองในทุกอย่าง แต่หมายถึงการที่เด็กมีความสามารถในตัวเอง มีมุมมองทัศนคติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และสามารถเป็นแบบอย่างให้คนอื่นไปในทางที่มีประโยชน์ในด้านนั้น ๆ ได้ และเด็กรุ่นใหม่นี่ล่ะที่จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการนำพาประเทศให้เกิดการพัฒนาได้ด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

 #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #คุณสมบัติของเด็ก

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง