คุณสมบัติของเด็กสมัยใหม่ควรมี

คุณสมบัติของเด็กสมัยใหม่ควรมี
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ในสมัยก่อน ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าบทบาทของเด็กนั้นมีน้อยมาก หน้าที่หลักคือตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังผู้ใหญ่ และเลือกเดินตามทางที่พ่อแม่กำหนดเมื่อโตขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิตก็เท่านั้น เรื่องของผู้ใหญ่และอะไรที่เกินตัวไม่จำเป็นต้องรู้มาก

เพราะรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เรียกว่า “วุฒิภาวะยังไม่ถึง” แต่ในสมัยใหม่นี้ คุณสมบัติของเด็กจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติที่เด็กรุ่นใหม่ควรมีเพื่อนให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม คุณพ่อคุณแม่ของเด็กเองก็ต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และยอมรับความจริงด้วย

เด็กรุ่นใหม่ต้องทันข่าวสารในโลก

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกของเราทุกประเทศ คนในทุกวัยมีสิทธิ์ที่จะได้รู้เท่าทันข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงภายในโลกเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนแค่ในตำราเรียนอีกต่อไป เพราะความรู้และสาระต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อย ๆ

ในทุก ๆ วันและเป็นการเข้ามาที่รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านการคัดกรองเข้ามาในหนังสืออีกทีเพื่อเป็นกรอบให้เด็กได้รู้ในแง่มุมเดียวที่คับแคบเท่านั้น เมื่อมีอุปกรณ์สื่อสาร พวกเด็ก ๆ ก็ควรจะได้รู้ทุกอย่าง อะไรที่ดีหรือไม่ดี ประสบการณ์ต่าง ๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากการค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไงล่ะ

เด็กรุ่นใหม่ต้องพึ่งพาตัวเองได้

ในสภาพสังคมครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงออกไปจากสมัยก่อน ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่อีกต่อไป เพราะตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมการทำงานส่งผลให้ผู้คนมองว่าการอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่จะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากมายและทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันน้อยลงจึงนิยมอยู่กันแค่เฉพาะพ่อ แม่ ลูกในบ้าน 1 หลังเท่านั้น มากสุดก็มีปู่ย่าตายายที่ท่านชรามาอยู่ดูแลกันด้วย แต่จะไม่มีน้า อา

หรือฝั่งสะใภ้ที่แต่งงานแล้วมาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างในอดีต ยิ่งสังคมเปลี่ยนแปลงไป การเลี้ยงดูลูกหลานจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เด็กจะไม่ได้อยู่แต่ในอ้อมแขนของพ่อแม่ด้วยความห่วงใย หวาดกลัวอันตรายต่าง ๆ เหมือนเมื่อก่อนอีก แต่จะสามารถเข้มแข็งได้ด้วยปีกและลำแข้งของตัวเองเมื่อเติบโตขึ้น พ่อแม่ยุคใหม่ที่คอยปลูกฝังเด็กในวัยที่ควรรู้ เมื่อผ่านพ้นวัยนั้นมาก็จะปล่อยให้เขาได้มีประสบการณ์เอง ได้รับบทเรียนต่าง ๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบก่อน จึงอาจไม่สามารถพูดได้แล้วว่า “เป็นผู้ใหญ่ต้องอาบน้ำร้อนมาก่อน”

เด็กรุ่นใหม่ต้องมีความเป็นผู้นำ

เด็กรุ่นใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก เปิดโลกกว้างในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถเป็นผู้นำได้ “เป็นผู้นำ” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เด็กรุ่นใหม่จะต้องเก่งและทำให้ทุกคนยอมรับตัวเองในทุกอย่าง แต่หมายถึงการที่เด็กมีความสามารถในตัวเอง มีมุมมองทัศนคติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และสามารถเป็นแบบอย่างให้คนอื่นไปในทางที่มีประโยชน์ในด้านนั้น ๆ ได้ และเด็กรุ่นใหม่นี่ล่ะที่จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการนำพาประเทศให้เกิดการพัฒนาได้ด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

 #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #คุณสมบัติของเด็ก

More to explorer

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมให้โลกของเด็กปฐมวัยมีพื้นที่กว้างขวางในการเรียนรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ของโลกกว้างใบนี้ตามวัยที่เหมาะสมของพวกเขามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักบุคคลสำคัญรอบตัว

คำพูดต้องห้ามที่เด็กปฐมวัยไม่อยากฟัง

คำพูดต้องห้ามที่เด็กปฐมวัยไม่อยากฟัง

เด็กปฐมวัยเปรียบดุจดั่งผ้าขาวสะอาดที่หากสัมผัสกับสีใดก็ย่อมเปื้อนง่ายและยากที่จะขัดออกได้ด้วยประสิทธิภาพเนื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากเป็นสีสันสดใสก็ย่อมทั้งให้ผ้าขาวมีความงดงาม แต่หากเป็นสีดำก็จะทำให้ผ้ามีแต่ความมดมนเช่นเดียวกับคำพูดต้องห้ามที่ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้กับเด็กปฐมวัยโดยเด็ดขาด เพราะเด็กจะจดจำคำพูดนั้นจนกลายเป็นปมฝังใจยันโตได้ แล้วคำพูดใดบ้างล่ะที่คุณไม่ควรให้เด็กปฐมวัยได้ยิน

ความรักจากคนในครอบครัวที่ “ลูกหลง”ต้องการ

ความรักจากคนในครอบครัวที่ “ลูกหลง”ต้องการ

ขึ้นชื่อว่า “ลูกหลง” หลาย ๆ คนก็คงนึกถึงบุคคลที่เกิดมาหลังคนอื่นในช่วงระยะเวลาที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเด็กที่สามารถเกิดขึ้นมาได้หรือเกิดห่างจากพี่