จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมให้โลกของเด็กปฐมวัยมีพื้นที่กว้างขวางในการเรียนรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ของโลกกว้างใบนี้ตามวัยที่เหมาะสมของพวกเขามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักบุคคลสำคัญรอบตัว ,ยานพาหนะ ,อวัยวะของร่างกายสำคัญที่ต้องดูแล ,ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ,ทรัพยากรธรรมชาติ

และความรู้อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณครูหรือผู้ปกครองจะสามารถสอนเด็กปฐมวัยให้เป็นไปในสไตล์ตามใจฉันได้เลย เพราะเด็กปฐมวัยเป็นเด็กพิเศษที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กโตพอสมควร การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จึงควรเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนซึ่งจะไม่รู้ไม่ได้ ดังนี้

1.ขั้นนำของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ก่อนที่คุณครูหรือผู้ปกครองจะเข้าสู่การสอนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ เราจะต้องทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความอยากที่จะเรียนรู้และการค้นหาด้วยตัวเองเสียก่อนโดยผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์หาคำตอบของคำถามที่คุณตั้งมาจากการใช้ประสบการณ์เดิมและจินตนาการของเขาซึ่งเขาก็จะตอบออกมาตามที่เขาเข้าใจซึ่งก็อย่าได้บอกเป็นอันขาดว่า “มันผิด”

เพราะคำถามนี้ก็เหมือนการทดสอบก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ของเขาก่อน – หลัง รูปแบบคำถามต่าง ๆ ในขั้นนำของกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะต้องกระตุ้นความสนใจให้เด็กได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นปลายเปิดก็ได้ เช่น หากวันนี้คุณจะสอนเรื่องประโยชน์ของน้ำ ก็อาจใช้คำถามในขั้นนำว่า “หนูเคยใช้น้ำทำอะไรบ้างคะ?” เป็นต้น

2.ขั้นดำเนินกิจกรรมของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

เมื่อผ่านพ้นการถาม – ตอบในขั้นนำมาแล้ว ก็ถึงขั้นดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยแล้ว ซึ่งคุณสามารถสอนเด็กได้อย่างเต็มที่โดยหลีกเลี่ยงการบรรยายปากเปล่า เพราะเด็กปฐมวัยจะเข้าใจยาก ควรจะมีการใช้สื่อการสอนเป็นภาพหรือจับต้องได้ให้เด็กเห็นหรือพาไปสำรวจ ลงมือปฏิบัติก็จะเข้าถึงความรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีก็พอ เพราะความสนใจของเด็กปฐมวัยจะอยู่แค่ 15 นาทีเท่านั้น หากเกินจากนี้แล้วคุณยังสอนอยู่ก็ไม่อาจไม่เป็นผลดีเพิ่มเติมเท่าไหร่

3.ขั้นสรุปของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ในขั้นสรุปของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ คุณครูหรือผู้ปกครองจะต้องทำการทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้งเพื่อให้สามารถวัดผลได้ว่าเขามีพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหาวันนี้มาก – น้อยเพียงใดโดยอาจใช้คำถามเดิมหรือคำถามใหม่ด้วยก็ได้ ซึ่งหากเด็กปฐมวัยยังไม่ค่อยเข้าใจหรือตอบได้ไม่มากนักก็อาจเสริมความรู้ในยามว่างแก่เขาอย่างพอดี หากยังเหลือเวลาพอก็อาจมีการร่วมกันทบทวนความรู้ที่เคยเรียนไปในรอบที่แล้วด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#กิจกรรมเสริมประสบการณ์ #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ให้มากที่สุด ฉะนั้นแล้วคุณครูแลผู้ปกครองต่างก็ต้องมีส่วนร่วมมือกันในการวางแผนจัดโภชนาการให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีลำดับขั้นตอนและตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

การสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนของคนปกติเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้ง่าย ๆ แต่แท้จริงแล้วแสนยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนว่าการสอนเขาให้รู้เรื่องแบบตัวต่อตัวบางช่วงที่จัดให้อาจทำได้ไม่ยาก แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคม”