จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ
Facebook
Twitter

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมให้โลกของเด็กปฐมวัยมีพื้นที่กว้างขวางในการเรียนรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ของโลกกว้างใบนี้ตามวัยที่เหมาะสมของพวกเขามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักบุคคลสำคัญรอบตัว ,ยานพาหนะ ,อวัยวะของร่างกายสำคัญที่ต้องดูแล ,ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ,ทรัพยากรธรรมชาติ

และความรู้อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณครูหรือผู้ปกครองจะสามารถสอนเด็กปฐมวัยให้เป็นไปในสไตล์ตามใจฉันได้เลย เพราะเด็กปฐมวัยเป็นเด็กพิเศษที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กโตพอสมควร การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จึงควรเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนซึ่งจะไม่รู้ไม่ได้ ดังนี้

1.ขั้นนำของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ก่อนที่คุณครูหรือผู้ปกครองจะเข้าสู่การสอนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ เราจะต้องทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความอยากที่จะเรียนรู้และการค้นหาด้วยตัวเองเสียก่อนโดยผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์หาคำตอบของคำถามที่คุณตั้งมาจากการใช้ประสบการณ์เดิมและจินตนาการของเขาซึ่งเขาก็จะตอบออกมาตามที่เขาเข้าใจซึ่งก็อย่าได้บอกเป็นอันขาดว่า “มันผิด”

เพราะคำถามนี้ก็เหมือนการทดสอบก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ของเขาก่อน – หลัง รูปแบบคำถามต่าง ๆ ในขั้นนำของกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะต้องกระตุ้นความสนใจให้เด็กได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นปลายเปิดก็ได้ เช่น หากวันนี้คุณจะสอนเรื่องประโยชน์ของน้ำ ก็อาจใช้คำถามในขั้นนำว่า “หนูเคยใช้น้ำทำอะไรบ้างคะ?” เป็นต้น

2.ขั้นดำเนินกิจกรรมของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

เมื่อผ่านพ้นการถาม – ตอบในขั้นนำมาแล้ว ก็ถึงขั้นดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยแล้ว ซึ่งคุณสามารถสอนเด็กได้อย่างเต็มที่โดยหลีกเลี่ยงการบรรยายปากเปล่า เพราะเด็กปฐมวัยจะเข้าใจยาก ควรจะมีการใช้สื่อการสอนเป็นภาพหรือจับต้องได้ให้เด็กเห็นหรือพาไปสำรวจ ลงมือปฏิบัติก็จะเข้าถึงความรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีก็พอ เพราะความสนใจของเด็กปฐมวัยจะอยู่แค่ 15 นาทีเท่านั้น หากเกินจากนี้แล้วคุณยังสอนอยู่ก็ไม่อาจไม่เป็นผลดีเพิ่มเติมเท่าไหร่

3.ขั้นสรุปของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ในขั้นสรุปของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ คุณครูหรือผู้ปกครองจะต้องทำการทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้งเพื่อให้สามารถวัดผลได้ว่าเขามีพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหาวันนี้มาก – น้อยเพียงใดโดยอาจใช้คำถามเดิมหรือคำถามใหม่ด้วยก็ได้ ซึ่งหากเด็กปฐมวัยยังไม่ค่อยเข้าใจหรือตอบได้ไม่มากนักก็อาจเสริมความรู้ในยามว่างแก่เขาอย่างพอดี หากยังเหลือเวลาพอก็อาจมีการร่วมกันทบทวนความรู้ที่เคยเรียนไปในรอบที่แล้วด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#กิจกรรมเสริมประสบการณ์ #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง