จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ
Facebook
Twitter

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมให้โลกของเด็กปฐมวัยมีพื้นที่กว้างขวางในการเรียนรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ของโลกกว้างใบนี้ตามวัยที่เหมาะสมของพวกเขามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักบุคคลสำคัญรอบตัว ,ยานพาหนะ ,อวัยวะของร่างกายสำคัญที่ต้องดูแล ,ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ,ทรัพยากรธรรมชาติ

และความรู้อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณครูหรือผู้ปกครองจะสามารถสอนเด็กปฐมวัยให้เป็นไปในสไตล์ตามใจฉันได้เลย เพราะเด็กปฐมวัยเป็นเด็กพิเศษที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กโตพอสมควร การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จึงควรเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนซึ่งจะไม่รู้ไม่ได้ ดังนี้

1.ขั้นนำของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ก่อนที่คุณครูหรือผู้ปกครองจะเข้าสู่การสอนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ เราจะต้องทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความอยากที่จะเรียนรู้และการค้นหาด้วยตัวเองเสียก่อนโดยผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์หาคำตอบของคำถามที่คุณตั้งมาจากการใช้ประสบการณ์เดิมและจินตนาการของเขาซึ่งเขาก็จะตอบออกมาตามที่เขาเข้าใจซึ่งก็อย่าได้บอกเป็นอันขาดว่า “มันผิด”

เพราะคำถามนี้ก็เหมือนการทดสอบก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ของเขาก่อน – หลัง รูปแบบคำถามต่าง ๆ ในขั้นนำของกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะต้องกระตุ้นความสนใจให้เด็กได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นปลายเปิดก็ได้ เช่น หากวันนี้คุณจะสอนเรื่องประโยชน์ของน้ำ ก็อาจใช้คำถามในขั้นนำว่า “หนูเคยใช้น้ำทำอะไรบ้างคะ?” เป็นต้น

2.ขั้นดำเนินกิจกรรมของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

เมื่อผ่านพ้นการถาม – ตอบในขั้นนำมาแล้ว ก็ถึงขั้นดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยแล้ว ซึ่งคุณสามารถสอนเด็กได้อย่างเต็มที่โดยหลีกเลี่ยงการบรรยายปากเปล่า เพราะเด็กปฐมวัยจะเข้าใจยาก ควรจะมีการใช้สื่อการสอนเป็นภาพหรือจับต้องได้ให้เด็กเห็นหรือพาไปสำรวจ ลงมือปฏิบัติก็จะเข้าถึงความรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีก็พอ เพราะความสนใจของเด็กปฐมวัยจะอยู่แค่ 15 นาทีเท่านั้น หากเกินจากนี้แล้วคุณยังสอนอยู่ก็ไม่อาจไม่เป็นผลดีเพิ่มเติมเท่าไหร่

3.ขั้นสรุปของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ในขั้นสรุปของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ คุณครูหรือผู้ปกครองจะต้องทำการทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้งเพื่อให้สามารถวัดผลได้ว่าเขามีพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหาวันนี้มาก – น้อยเพียงใดโดยอาจใช้คำถามเดิมหรือคำถามใหม่ด้วยก็ได้ ซึ่งหากเด็กปฐมวัยยังไม่ค่อยเข้าใจหรือตอบได้ไม่มากนักก็อาจเสริมความรู้ในยามว่างแก่เขาอย่างพอดี หากยังเหลือเวลาพอก็อาจมีการร่วมกันทบทวนความรู้ที่เคยเรียนไปในรอบที่แล้วด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#กิจกรรมเสริมประสบการณ์ #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี