วิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย

วิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

            เด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ยิ่งเป็นสิ่งของที่อยู่ในแบบรูปธรรมก็ยิ่งสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ๆ ได้ง่ายดาย การเรียนรู้รูปเรขาคณิตจึงเป็นบทเรียนสำคัญในหมวดหมู่สาระคณิตศาสตร์ที่เด็กควรจะได้เรียนรู้เพื่อให้สามารถบอกเล่าลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองพบเห็นในชีวิตประจำวันและฝึกการเป็นคนช่างสังเกตได้ดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้

แต่แน่นอนว่าเด็กปฐมวัยไม่อาจเข้าใจคำว่า “รูปเรขาคณิต”ได้เพียงการบอกกล่าวความหมายอย่างง่าย ๆ และไม่รู้จักกับรูปทรงเพราะเป็นเรื่องที่ลงลึกมากเกินไปทั้งสาระเกี่ยวกับพื้นที่และความหนาจึงต้องให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้เพียงเรื่องรูปร่างเรขาคณิตเท่านั้น เราสามารถสอนบทเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตได้อย่างมีลำดับขั้นตอนเพื่อความเข้าใจของเด็กอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนี้

1.พาเด็กรู้จักกับคำว่า “รูปร่าง”

            การที่จะบอกกล่าวเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “รูปร่างเรขาคณิต” อย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ในภาพรวมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายให้เด็กปฐมวัยรู้ได้ การสอนจึงต้องให้เด็กเข้าใจความหมายของรูปเรขาคณิตแต่ละแบบโดยเฉพาะจงจงไปเลยโดยการบอกเล่าเกี่ยวกับจำนวนมุมแต่ละมุมซึ่งจะมีลักษณะแหลมเป็นเหลี่ยมออกมา ให้เด็กปฐมวัยลองนับว่ารูปนั้น ๆ มีกี่มุม หากมีสี่มุมก็คือ “รูปสี่เหลี่ยม” ,สามมุมคือ “สามเหลี่ยม” ยกเว้นวงกลมที่จะไม่มีเหลี่ยมใด ๆ แต่เป็นลักษณะของเส้นที่หมุนมาบรรจบกัน เป็นต้น ซึ่งเราจะให้เด็กปฐมวัยรู้จักเพียงแค่ 3 รูปเรขาคณิตเท่านั้น เพราะเป็นรูปร่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

2.สอนให้เด็กรู้จักรูปเรขาคณิตจากสิ่งของรอบตัว

            เมื่อเด็กเข้าใจความหมายของรูปเรขาคณิตแต่ละรูปแบบแล้ว ผู้สอนก็ต้องนำสิ่งของต่าง ๆ มาให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งของนั้น ๆ เป็นรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง โดยระยะแรกอาจใช้วิธีการนับมุมสิ่งของต่าง ๆ เหมือนอย่างการเรียนรู้ความหมายของรูปเรขาคณิตในขั้นต้น หรือพาเด็กออกไปเดินสำรวจสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อเรียนรู้ไปได้สักระยะ เด็กก็จะสามารถมองภาพรวมของรูปเรขาคณิตออกโดยไม่ต้องนับอีกต่อไป

3.ทดสอบเด็กโดยจัดหมวดหมู่รูปเรขาคณิต

            ผู้สอนจะต้องพาเด็กปฐมวัยไปทำการทดสอบว่าเข้าใจการเรียนรู้รูปเรขาคณิตมากน้อยเพียงใด โดยการจัดหมวดหมู่รูปเรขาคณิตด้วยสิ่งของต่าง ๆ ที่กำหนดมาให้ เช่น แซนวิช หมวก กรวย จะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่รูปเรขาคณิตสามเหลี่ยม เป็นต้น

            ด้วยเหตุนี้การสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรและรวบยอดจากการสอนเด็กนับจำนวนไปแล้วจึงจะสามารถให้เขาได้รู้จักเรขาคณิตต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะหากเด็กไม่ได้รู้เรื่องการนับจำนวนมาก่อนก็จะไม่สามารถนับมุมต่าง ๆ เพื่อเข้าใจความหมายของรูปเรขาคณิตแต่ละแบบได้

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#รูปเรขาคณิต #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร