วิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย

วิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

            เด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ยิ่งเป็นสิ่งของที่อยู่ในแบบรูปธรรมก็ยิ่งสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ๆ ได้ง่ายดาย การเรียนรู้รูปเรขาคณิตจึงเป็นบทเรียนสำคัญในหมวดหมู่สาระคณิตศาสตร์ที่เด็กควรจะได้เรียนรู้เพื่อให้สามารถบอกเล่าลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองพบเห็นในชีวิตประจำวันและฝึกการเป็นคนช่างสังเกตได้ดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้

แต่แน่นอนว่าเด็กปฐมวัยไม่อาจเข้าใจคำว่า “รูปเรขาคณิต”ได้เพียงการบอกกล่าวความหมายอย่างง่าย ๆ และไม่รู้จักกับรูปทรงเพราะเป็นเรื่องที่ลงลึกมากเกินไปทั้งสาระเกี่ยวกับพื้นที่และความหนาจึงต้องให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้เพียงเรื่องรูปร่างเรขาคณิตเท่านั้น เราสามารถสอนบทเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตได้อย่างมีลำดับขั้นตอนเพื่อความเข้าใจของเด็กอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนี้

1.พาเด็กรู้จักกับคำว่า “รูปร่าง”

            การที่จะบอกกล่าวเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “รูปร่างเรขาคณิต” อย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ในภาพรวมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายให้เด็กปฐมวัยรู้ได้ การสอนจึงต้องให้เด็กเข้าใจความหมายของรูปเรขาคณิตแต่ละแบบโดยเฉพาะจงจงไปเลยโดยการบอกเล่าเกี่ยวกับจำนวนมุมแต่ละมุมซึ่งจะมีลักษณะแหลมเป็นเหลี่ยมออกมา ให้เด็กปฐมวัยลองนับว่ารูปนั้น ๆ มีกี่มุม หากมีสี่มุมก็คือ “รูปสี่เหลี่ยม” ,สามมุมคือ “สามเหลี่ยม” ยกเว้นวงกลมที่จะไม่มีเหลี่ยมใด ๆ แต่เป็นลักษณะของเส้นที่หมุนมาบรรจบกัน เป็นต้น ซึ่งเราจะให้เด็กปฐมวัยรู้จักเพียงแค่ 3 รูปเรขาคณิตเท่านั้น เพราะเป็นรูปร่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

2.สอนให้เด็กรู้จักรูปเรขาคณิตจากสิ่งของรอบตัว

            เมื่อเด็กเข้าใจความหมายของรูปเรขาคณิตแต่ละรูปแบบแล้ว ผู้สอนก็ต้องนำสิ่งของต่าง ๆ มาให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งของนั้น ๆ เป็นรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง โดยระยะแรกอาจใช้วิธีการนับมุมสิ่งของต่าง ๆ เหมือนอย่างการเรียนรู้ความหมายของรูปเรขาคณิตในขั้นต้น หรือพาเด็กออกไปเดินสำรวจสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อเรียนรู้ไปได้สักระยะ เด็กก็จะสามารถมองภาพรวมของรูปเรขาคณิตออกโดยไม่ต้องนับอีกต่อไป

3.ทดสอบเด็กโดยจัดหมวดหมู่รูปเรขาคณิต

            ผู้สอนจะต้องพาเด็กปฐมวัยไปทำการทดสอบว่าเข้าใจการเรียนรู้รูปเรขาคณิตมากน้อยเพียงใด โดยการจัดหมวดหมู่รูปเรขาคณิตด้วยสิ่งของต่าง ๆ ที่กำหนดมาให้ เช่น แซนวิช หมวก กรวย จะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่รูปเรขาคณิตสามเหลี่ยม เป็นต้น

            ด้วยเหตุนี้การสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรและรวบยอดจากการสอนเด็กนับจำนวนไปแล้วจึงจะสามารถให้เขาได้รู้จักเรขาคณิตต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะหากเด็กไม่ได้รู้เรื่องการนับจำนวนมาก่อนก็จะไม่สามารถนับมุมต่าง ๆ เพื่อเข้าใจความหมายของรูปเรขาคณิตแต่ละแบบได้

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#รูปเรขาคณิต #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี