วิธีจัดกิจกรรมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

วิธีจัดกิจกรรมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

            แม้ว่าการศึกษาจะเน้นพัฒนา IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาเป็นหลักด้วยเพราะเป็นตัวเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพียงแต่ผู้ใกล้ชิดสมัยนี้มักจะเลือกมองข้ามเพราะคิดไปเองว่า EQ สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอยู่แล้ว

ซึ่งมันไม่ใช่เลย แม้ว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะมีความร่าเริงและซุกซนแต่หากไม่ได้รับการส่งเสริม EQ และมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมบุคคลรอบตัวในแง่ลบมากก็อาจทำให้ EQ ต่ำลง การจัดกิจกรรมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ จึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราจะมาแนะนำกิจกรรมดี ๆ ให้แก่คุณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฉลาดรอบด้าน

จัดกิจกรรมเล่นเกมตามฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

            การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เล่นเกมตามฐานการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นฐานความรู้ในโครงการเกมการศึกษาเสริมปัญญา ,โครงการคณิตศาสตร์น่าค้นหาของหนูน้อย ,โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และอื่น ๆ ก็ย่อมสามารถเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัยได้

หากมีการนำเป้าหมายของความรู้ IQ ที่ต้องการให้เด็กปฐมวัยได้รับมาสอดคล้องกับ EQ คือการที่จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้แบบประยุกต์ให้น่าลองเข้า น่าผจญภัย และมีความแปลกใหม่ซึ่งเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือเล่น และคิดจริงทำจริงแบบเดี่ยว แบบกลุ่มก็จะทำให้เกิดความสุข สนุกตื่นเต้น กล้าลองในสิ่งแปลกใหม่ และได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย

จัดกิจกรรมแสดงละครเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

            การจัดกิจกรรมแสดงละครกับเพื่อน ๆ ตามบทบาทต่าง ๆ ที่ตัวเองสามารถเลือกได้ว่าอยากมีบทบาทเป็นตัวละครอะไรและเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถจัดเรื่องราวและพล็อตของละครให้เข้ากับความต้องการโดยรวมของเด็กปฐมวัยได้เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกและเรียนรู้วิธีคิดแบบรอบคอบและวิธีการแสดงออกมารยาทผ่านการพูดออกมาที่จะได้เห็นทั้งผลดีและผลเสียซึ่งเกิดกับตัวเองและผู้อื่น ทำให้เกิดการเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัยไปด้วยผ่านกิจกรรมนี้

จัดลานกว้างแบบ BBL เพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

            เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงแห่งการเล่นปนเรียนเป็นหลัก ในการออกกำลังกายหรือเล่นสนามเด็กเล่นหากคุณต้องการจะเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัยก็ควรจัดสนามเด็กเล่นเป็นลานกว้างแบบ BBL ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สนุกไปกับความท้าทายในเครื่องเล่นมากมายแล้ว ยังสามารถจัดกิจกรรมที่สร้าง IQ ให้เด็ก ๆ ผ่านเครื่องเล่นเหล่านั้นที่มีสีการแบ่งและตัวอักษรได้ด้วย เช่น จัดกิจกรรมกระโดดตามตัวอักษรบนลานใหญ่ เป็นต้น

            การเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย คุณสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้ทั้งในโรงเรียนและในบ้านของคุณเอง การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตวิทยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #พัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ

More to explorer

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ให้มากที่สุด ฉะนั้นแล้วคุณครูแลผู้ปกครองต่างก็ต้องมีส่วนร่วมมือกันในการวางแผนจัดโภชนาการให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีลำดับขั้นตอนและตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

การสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนของคนปกติเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้ง่าย ๆ แต่แท้จริงแล้วแสนยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนว่าการสอนเขาให้รู้เรื่องแบบตัวต่อตัวบางช่วงที่จัดให้อาจทำได้ไม่ยาก แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคม”