วิธีจัดกิจกรรมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

วิธีจัดกิจกรรมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

            แม้ว่าการศึกษาจะเน้นพัฒนา IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาเป็นหลักด้วยเพราะเป็นตัวเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพียงแต่ผู้ใกล้ชิดสมัยนี้มักจะเลือกมองข้ามเพราะคิดไปเองว่า EQ สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอยู่แล้ว

ซึ่งมันไม่ใช่เลย แม้ว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะมีความร่าเริงและซุกซนแต่หากไม่ได้รับการส่งเสริม EQ และมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมบุคคลรอบตัวในแง่ลบมากก็อาจทำให้ EQ ต่ำลง การจัดกิจกรรมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ จึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราจะมาแนะนำกิจกรรมดี ๆ ให้แก่คุณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฉลาดรอบด้าน

จัดกิจกรรมเล่นเกมตามฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

            การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เล่นเกมตามฐานการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นฐานความรู้ในโครงการเกมการศึกษาเสริมปัญญา ,โครงการคณิตศาสตร์น่าค้นหาของหนูน้อย ,โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และอื่น ๆ ก็ย่อมสามารถเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัยได้

หากมีการนำเป้าหมายของความรู้ IQ ที่ต้องการให้เด็กปฐมวัยได้รับมาสอดคล้องกับ EQ คือการที่จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้แบบประยุกต์ให้น่าลองเข้า น่าผจญภัย และมีความแปลกใหม่ซึ่งเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือเล่น และคิดจริงทำจริงแบบเดี่ยว แบบกลุ่มก็จะทำให้เกิดความสุข สนุกตื่นเต้น กล้าลองในสิ่งแปลกใหม่ และได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย

จัดกิจกรรมแสดงละครเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

            การจัดกิจกรรมแสดงละครกับเพื่อน ๆ ตามบทบาทต่าง ๆ ที่ตัวเองสามารถเลือกได้ว่าอยากมีบทบาทเป็นตัวละครอะไรและเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถจัดเรื่องราวและพล็อตของละครให้เข้ากับความต้องการโดยรวมของเด็กปฐมวัยได้เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกและเรียนรู้วิธีคิดแบบรอบคอบและวิธีการแสดงออกมารยาทผ่านการพูดออกมาที่จะได้เห็นทั้งผลดีและผลเสียซึ่งเกิดกับตัวเองและผู้อื่น ทำให้เกิดการเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัยไปด้วยผ่านกิจกรรมนี้

จัดลานกว้างแบบ BBL เพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย

            เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงแห่งการเล่นปนเรียนเป็นหลัก ในการออกกำลังกายหรือเล่นสนามเด็กเล่นหากคุณต้องการจะเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัยก็ควรจัดสนามเด็กเล่นเป็นลานกว้างแบบ BBL ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สนุกไปกับความท้าทายในเครื่องเล่นมากมายแล้ว ยังสามารถจัดกิจกรรมที่สร้าง IQ ให้เด็ก ๆ ผ่านเครื่องเล่นเหล่านั้นที่มีสีการแบ่งและตัวอักษรได้ด้วย เช่น จัดกิจกรรมกระโดดตามตัวอักษรบนลานใหญ่ เป็นต้น

            การเพื่อพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย คุณสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้ทั้งในโรงเรียนและในบ้านของคุณเอง การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตวิทยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #พัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง