วิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้

วิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

            โรงเรียนเป็นสถาบันที่บ่มเพาะเด็กนักเรียนให้เกิดปัญญาและความรู้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะต้นกล้าเล็ก ๆ ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งได้นอกจาการได้รับการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ แล้ว การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้การเรียนการสอนมีความพร้อมมากด้วย การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี มีดังต่อไปนี้

มีลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน

            ลานอเนกประสงค์เป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องมีในการจัดสภาพแวดล้อม เพราะลานอเนกประสงค์เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานนิทรรศการวิชาการ งานกีฬาสี งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และยังรวมไปถึงการใช้เป็นสถานที่สำหรับให้เด็กได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของตัวเองตามอัธยาศัยในยามว่างช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน เช่น การเล่นดนตรี การพูดคุยวางแผนงานกลุ่ม การติวหนังสือ เป็นต้น

มีธรรมชาติสีเขียวภายในโรงเรียน

            หากโรงเรียนใดมีแต่อาคารเรียนไม่ว่าจะเป็นอาคารไม้ที่คลาสสิกหรืออาคารที่ทำจากปูนตามแบบสมัยใหม่ มีความใหญ่โตดูอลังการทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของเด็กนักเรียนมากเพียงใด แต่หากไม่มีต้นไม้หรือธรรมชาติสีเขียวให้ได้เห็นในโรงเรียนเลยก็ย่อมจะทำให้หลายคนรู้สึกอึดอัดและร้อนเมื่อต้องมาเรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ โรงเรียนจึงควรมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อให้ร่มเงาและความสดชื่นแก่เด็ก อีกทั้งอาจจะมีการทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้เด็กมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ด้วยก็ได้

มีศูนย์การเรียนรู้ดี ๆ ภายในโรงเรียน

            การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนที่ภายในมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้มากมายพร้อมเพรียงจะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาคปฏิบัติได้ดีนอกจากในตำราและยังเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น ๆ ยิ่งทางโรงเรียนเปิดศูนย์ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาเรียนและเวลาว่างก็จะทำให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย

ศูนย์การเรียนในโรงเรียนก็ย่อมมีหลายรูปแบบทั้งศูนย์พอเพียงที่มีการจัดทำสื่อจากธรรมชาติหรือเป็นแบบแฮนด์เมดพร้อมด้วยสาระเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ,ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ทั้งห้องถูกจำลองให้เป็นอวกาศ และศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมประจำโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหลายไม่จำเป็นต้องมีการซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เข้ามาและลงทุนจนเกินตัวไป เพราะสื่อทุกชิ้นคุณครูและเด็กสามารถร่วมกันสร้างได้

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ให้มากที่สุด ฉะนั้นแล้วคุณครูแลผู้ปกครองต่างก็ต้องมีส่วนร่วมมือกันในการวางแผนจัดโภชนาการให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีลำดับขั้นตอนและตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

การสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนของคนปกติเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้ง่าย ๆ แต่แท้จริงแล้วแสนยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนว่าการสอนเขาให้รู้เรื่องแบบตัวต่อตัวบางช่วงที่จัดให้อาจทำได้ไม่ยาก แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคม”