สื่อการเรียนรู้ที่ไม่ควรใช้กับเด็กปฐมวัย

สื่อการเรียนรู้ที่ไม่ควรใช้กับเด็กปฐมวัย
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ในการจัดการเรียนรู้ให้แห่เด็กปฐมวัยของผู้สอนไม่ว่าคุณจะเป็นครู พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม หากคิดจะสอนเด็กปฐมวัยให้เขาเกิดความเข้าใจ ไม่เรียนรู้ด้วยความเบื่อหน่ายก็ต้องมีจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยใช้สื่อประกอบ จะเป็นสื่อที่ให้เด็กดูอย่างเดียวหรือเป็นสื่อเกมที่เขามีส่วนร่วมสามารถเล่นประกอบการเรียนรู้ด้วยก็ย่อมดีทั้งนั้น แต่ทั้งนี้สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยบางอย่างก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่คุณไม่ควรนำมาใช้ในการสอน ดังนี้

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความทนทานน้อย

ด้วยสื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถสัมผัสจับต้องและเล่นได้เพื่อการเรียนรู้ในหน่วยการจัดกิจกรรมสาระต่าง ๆ ดังนั้นหากสื่อการเรียนรู้ที่ทำมามีความทนทานน้อยก็จะทำให้เกิดการพังง่ายเมื่อเด็กปฐมวัยใช้ แม้ว่าผู้สอนจะมีข้อตกลงร่วมกับเด็กก่อนการใช้แล้ว แต่ถึงอย่างไรเด็กปฐมวัยก็ยังอยู่ในวัยที่ควบคุมกล้ามเนื้อมือของตัวเองได้ไม่ดีนัก ความผิดพลาดจึงย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยิ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เก่า แต่มีประโยชน์สูงก็ยิ่งไม่ควรให้เด็กใช้ ทำได้เพียงให้ดูโดยคุณต้องเป็นผู้จับเท่านั้น

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นสีเรืองแสง

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยยิ่งมีสีสันหลากหลายและลวดลายการ์ตูนสวยงามก็ยิ่งทำให้เด็กชอบมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องสีที่คุณควรรู้ไว้ว่า “ไม่ควรใช้สีเรืองแสงกับเด็กปฐมวัย” ไม่ว่าจะเป็นสีจากกระดาษ ผ้า หรือวัสดุใด ๆ หากเป็นสีเรืองแสงก็จะทำให้เด็กปฐมวัยแสบตาเวลามองได้ หรือบางอย่างที่อาจเป็นสีโทนทั่วไปคนละแบบ แต่พอนำมาสร้างสื่อที่จับสีสองสีมาอยู่ใกล้กันแล้วก็สามารถกลายเป็นสีเรืองแสงเวลามองได้ เช่น สีเขียวแก่กับสีชมพูบานเย็น เป็นต้น ซึ่งไม่ควรนำมาใช้เหมือนกัน หากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีขนาดเล็กเกินไป

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยควรมีขนาดที่เด็กสามารถเห็นได้ชัดแม้จะไม่ได้อยู่ในระยะใกล้มาก ยิ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีรูปภาพและตัวอักษรก็ยิ่งต้องทำให้เป็นสื่อที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่เด็กจะได้เห็นชัดเจนเวลาเรียนหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นพวกเกมการศึกษาที่เด็กจะต้องเป็นผู้เล่น สัมผัส และอยู่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว พวกบัตรภาพหรือบัตรคำใด ๆ จึงไม่จำเป็นต้องใหญ่ แต่แค่ไม่เล็กเกินไปจนเห็นไม่ชัดเวลาถือก็เท่านั้น

สื่อการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งต้องอาศัยปัจจัยมากมายกว่าจะได้สื่อแต่ละอย่างที่มีคุณภาพพอสำหรับเด็กปฐมวัย นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยากในการสร้างและการคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีมากกว่าการสอนเด็กโตมาก

#เด็กปฐมวัย #สื่อการเรียนรู้ #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ให้มากที่สุด ฉะนั้นแล้วคุณครูแลผู้ปกครองต่างก็ต้องมีส่วนร่วมมือกันในการวางแผนจัดโภชนาการให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีลำดับขั้นตอนและตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

การสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนของคนปกติเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้ง่าย ๆ แต่แท้จริงแล้วแสนยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนว่าการสอนเขาให้รู้เรื่องแบบตัวต่อตัวบางช่วงที่จัดให้อาจทำได้ไม่ยาก แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคม”