สื่อการเรียนรู้ที่ไม่ควรใช้กับเด็กปฐมวัย

สื่อการเรียนรู้ที่ไม่ควรใช้กับเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

ในการจัดการเรียนรู้ให้แห่เด็กปฐมวัยของผู้สอนไม่ว่าคุณจะเป็นครู พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม หากคิดจะสอนเด็กปฐมวัยให้เขาเกิดความเข้าใจ ไม่เรียนรู้ด้วยความเบื่อหน่ายก็ต้องมีจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยใช้สื่อประกอบ จะเป็นสื่อที่ให้เด็กดูอย่างเดียวหรือเป็นสื่อเกมที่เขามีส่วนร่วมสามารถเล่นประกอบการเรียนรู้ด้วยก็ย่อมดีทั้งนั้น แต่ทั้งนี้สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยบางอย่างก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่คุณไม่ควรนำมาใช้ในการสอน ดังนี้

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความทนทานน้อย

ด้วยสื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถสัมผัสจับต้องและเล่นได้เพื่อการเรียนรู้ในหน่วยการจัดกิจกรรมสาระต่าง ๆ ดังนั้นหากสื่อการเรียนรู้ที่ทำมามีความทนทานน้อยก็จะทำให้เกิดการพังง่ายเมื่อเด็กปฐมวัยใช้ แม้ว่าผู้สอนจะมีข้อตกลงร่วมกับเด็กก่อนการใช้แล้ว แต่ถึงอย่างไรเด็กปฐมวัยก็ยังอยู่ในวัยที่ควบคุมกล้ามเนื้อมือของตัวเองได้ไม่ดีนัก ความผิดพลาดจึงย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยิ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เก่า แต่มีประโยชน์สูงก็ยิ่งไม่ควรให้เด็กใช้ ทำได้เพียงให้ดูโดยคุณต้องเป็นผู้จับเท่านั้น

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นสีเรืองแสง

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยยิ่งมีสีสันหลากหลายและลวดลายการ์ตูนสวยงามก็ยิ่งทำให้เด็กชอบมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องสีที่คุณควรรู้ไว้ว่า “ไม่ควรใช้สีเรืองแสงกับเด็กปฐมวัย” ไม่ว่าจะเป็นสีจากกระดาษ ผ้า หรือวัสดุใด ๆ หากเป็นสีเรืองแสงก็จะทำให้เด็กปฐมวัยแสบตาเวลามองได้ หรือบางอย่างที่อาจเป็นสีโทนทั่วไปคนละแบบ แต่พอนำมาสร้างสื่อที่จับสีสองสีมาอยู่ใกล้กันแล้วก็สามารถกลายเป็นสีเรืองแสงเวลามองได้ เช่น สีเขียวแก่กับสีชมพูบานเย็น เป็นต้น ซึ่งไม่ควรนำมาใช้เหมือนกัน หากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีขนาดเล็กเกินไป

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยควรมีขนาดที่เด็กสามารถเห็นได้ชัดแม้จะไม่ได้อยู่ในระยะใกล้มาก ยิ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีรูปภาพและตัวอักษรก็ยิ่งต้องทำให้เป็นสื่อที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่เด็กจะได้เห็นชัดเจนเวลาเรียนหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นพวกเกมการศึกษาที่เด็กจะต้องเป็นผู้เล่น สัมผัส และอยู่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว พวกบัตรภาพหรือบัตรคำใด ๆ จึงไม่จำเป็นต้องใหญ่ แต่แค่ไม่เล็กเกินไปจนเห็นไม่ชัดเวลาถือก็เท่านั้น

สื่อการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งต้องอาศัยปัจจัยมากมายกว่าจะได้สื่อแต่ละอย่างที่มีคุณภาพพอสำหรับเด็กปฐมวัย นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยากในการสร้างและการคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีมากกว่าการสอนเด็กโตมาก

#เด็กปฐมวัย #สื่อการเรียนรู้ #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง