อาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้

อาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ปัญหาเด็กขาดสารอาหารเป็นปัญหาสุขภาพเด็กที่พบมากในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ  แค่ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียพบว่า สุขภาพเด็กในชนบทที่ครอบครัวได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารนั้น  จะมีอัตราการเจริญเติบสมวัยได้ดีกว่า โดยนักวิจัยทำการศึกษากับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางและได้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารในครอบครัวตนเอง  ซึ่งวิธีการนี้ช่วยป้องกันเด็กๆ ในครอบครัวดังกล่าวจากปัญหาสุขภาพเด็ก ได้แก่ การแคระแกร็น น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์  และการเสียชีวิตในวัยเด็ก  ทั้งนี้เพราะอาหารของเด็กๆ มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับสารอาหารประเภทต่างๆ  อย่างครบถ้วน

การขาดสารอาหารนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพเด็ก

การศึกษาถึงผลกระทบของการผลิตอาหารในครัวเรือนที่มีต่อภาวะตาบอดกลางคืน การแคระแกร็น การสูญเสียน้ำหนัก และอัตราการตายในเด็ก ได้แนะนำให้ครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยดำเนินการในหลายๆ ประเทศของแอฟริกาและเอเชีย ได้แก่ ไนจีเรีย  กานา โมซัมบิก  ยูกันดา  เคนยาอินเดีย และกัมพูชา 

ซึ่งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวรวมถึงการปลูกผลไม้และผักมีสีที่มีวิตามินเอ เช่น  มันเทศ  และในบางครอบครัวจะมีการเลี้ยงไก่ด้วย  จากนั้นมีการติดตามสุขภาพเด็กในครอบครัวเหล่านี้ในปีต่อๆ มา ซึ่งพบว่าครอบครัวที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการผลิตอาหารในบ้านของตนมีปัญหาสุขภาพเด็กน้อยกว่าเด็กของครอบครัวอื่นๆ  พวกเขาแทบไม่มีโอกาสสูญเสียชีวิต แคระแกร็น และน้ำหนักตัวน้อยเลย

วิตามินเอกับปัญหาสุขภาพเด็ก

เซรอฟธาลเมียคือการอักเสบของตาส่งผลให้ตาบอด ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอในเด็ก  การเสริมวิตามินเอจะป้องกันปัญหาสุขภาพเด็กนี้ได้ โดยร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การลดความเสี่ยงจากโรคหัด  หลายประเทศดำเนินโครงการเสริมวิตามินเอสำหรับเด็ก แต่มักไม่ครอบคลุมถึงเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชนบท  องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่า มีเด็กก่อนวัยเรียนประมาณ 250 ล้านคนที่ยังขาดวิตามินเอ  

ปัญหาสุขภาพเด็กของการขาดวิตามินเอเป็นตัวการบองภาวะตาบอดในวัยเด็ก  โดยมีเด็กก่อนวัยเรียนประมาณ 2.8 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการตาบอด นอกจากนั้นการขาดวิตามินเอในวัยเด็กยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคหัดและปัญหาสุขภาพเด็กของการขาดวิตามินเอที่สำคัญอีกอย่างคือ การทำงานของภูมิคุ้มกันผิดปกติ 

ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่บ้านจะส่งผลปัญหาสุขภาพเด็กอย่างภาวะเซรอฟธาลเมีย ตาบอดกลางคืน  หรือการเสียชีวิตในเด็ก แต่หลักฐานจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่บ้านความเสี่ยงต่อการแคระแกร็น การเสียชีวิต และน้ำหนักตัวน้อยในเด็กจะลดลง  ทั้งนี้การทำผลิตอาหารที่บ้านอาจช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมการขาดวิตามินเอ และสามารถเพิ่มเติมโปรแกรมเสริมวิตามินเอได้หากมีให้บริการ

#อาหาร #สุขภาพเด็ก #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ให้มากที่สุด ฉะนั้นแล้วคุณครูแลผู้ปกครองต่างก็ต้องมีส่วนร่วมมือกันในการวางแผนจัดโภชนาการให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีลำดับขั้นตอนและตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

การสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนของคนปกติเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้ง่าย ๆ แต่แท้จริงแล้วแสนยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนว่าการสอนเขาให้รู้เรื่องแบบตัวต่อตัวบางช่วงที่จัดให้อาจทำได้ไม่ยาก แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคม”