อาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้

อาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้
Facebook
Twitter

ปัญหาเด็กขาดสารอาหารเป็นปัญหาสุขภาพเด็กที่พบมากในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ  แค่ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียพบว่า สุขภาพเด็กในชนบทที่ครอบครัวได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารนั้น  จะมีอัตราการเจริญเติบสมวัยได้ดีกว่า โดยนักวิจัยทำการศึกษากับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางและได้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารในครอบครัวตนเอง  ซึ่งวิธีการนี้ช่วยป้องกันเด็กๆ ในครอบครัวดังกล่าวจากปัญหาสุขภาพเด็ก ได้แก่ การแคระแกร็น น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์  และการเสียชีวิตในวัยเด็ก  ทั้งนี้เพราะอาหารของเด็กๆ มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับสารอาหารประเภทต่างๆ  อย่างครบถ้วน

การขาดสารอาหารนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพเด็ก

การศึกษาถึงผลกระทบของการผลิตอาหารในครัวเรือนที่มีต่อภาวะตาบอดกลางคืน การแคระแกร็น การสูญเสียน้ำหนัก และอัตราการตายในเด็ก ได้แนะนำให้ครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยดำเนินการในหลายๆ ประเทศของแอฟริกาและเอเชีย ได้แก่ ไนจีเรีย  กานา โมซัมบิก  ยูกันดา  เคนยาอินเดีย และกัมพูชา 

ซึ่งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวรวมถึงการปลูกผลไม้และผักมีสีที่มีวิตามินเอ เช่น  มันเทศ  และในบางครอบครัวจะมีการเลี้ยงไก่ด้วย  จากนั้นมีการติดตามสุขภาพเด็กในครอบครัวเหล่านี้ในปีต่อๆ มา ซึ่งพบว่าครอบครัวที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการผลิตอาหารในบ้านของตนมีปัญหาสุขภาพเด็กน้อยกว่าเด็กของครอบครัวอื่นๆ  พวกเขาแทบไม่มีโอกาสสูญเสียชีวิต แคระแกร็น และน้ำหนักตัวน้อยเลย

วิตามินเอกับปัญหาสุขภาพเด็ก

เซรอฟธาลเมียคือการอักเสบของตาส่งผลให้ตาบอด ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอในเด็ก  การเสริมวิตามินเอจะป้องกันปัญหาสุขภาพเด็กนี้ได้ โดยร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การลดความเสี่ยงจากโรคหัด  หลายประเทศดำเนินโครงการเสริมวิตามินเอสำหรับเด็ก แต่มักไม่ครอบคลุมถึงเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชนบท  องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่า มีเด็กก่อนวัยเรียนประมาณ 250 ล้านคนที่ยังขาดวิตามินเอ  

ปัญหาสุขภาพเด็กของการขาดวิตามินเอเป็นตัวการบองภาวะตาบอดในวัยเด็ก  โดยมีเด็กก่อนวัยเรียนประมาณ 2.8 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการตาบอด นอกจากนั้นการขาดวิตามินเอในวัยเด็กยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคหัดและปัญหาสุขภาพเด็กของการขาดวิตามินเอที่สำคัญอีกอย่างคือ การทำงานของภูมิคุ้มกันผิดปกติ 

ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่บ้านจะส่งผลปัญหาสุขภาพเด็กอย่างภาวะเซรอฟธาลเมีย ตาบอดกลางคืน  หรือการเสียชีวิตในเด็ก แต่หลักฐานจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่บ้านความเสี่ยงต่อการแคระแกร็น การเสียชีวิต และน้ำหนักตัวน้อยในเด็กจะลดลง  ทั้งนี้การทำผลิตอาหารที่บ้านอาจช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมการขาดวิตามินเอ และสามารถเพิ่มเติมโปรแกรมเสริมวิตามินเอได้หากมีให้บริการ

#อาหาร #สุขภาพเด็ก #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง