แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย

แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ไม่มีผิดและไม่มีถูก เพราะศิลปะคือสิ่งที่ถูก่ายทอดออกมาจากห้วงแห่งจินตนาการของมนุษย์แต่ละคน หากงานใดที่เหมือนกันหรือถูกกำหนดมาให้ตายตัว งานนั้นย่อมไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะ ฉะนั้นยิ่งมีความแตกต่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงออกถึงจินตนาการที่ล้ำลึกเท่านั้น โดยเฉพาะกับแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการคิดสร้างสรรค์ในโลกของตัวเองที่ลึกซึ้งกว่าผู้ใหญ่มาก เพราะยังไม่มีเรื่องราวของโลกแห่งความจริงมาขัดขวางความฝันที่กว้างไกลไม่มีขอบเขตและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันก็มีเพียงน้อยนิดแต่กลับจำได้แม่นยำ การมองผลงานศิลปะจึงไม่ใช่การมองว่าเด็กทำออกมาได้สวยหรือไม่สวย แต่เป็นความหมายของผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยซึ่งตามหลักจะมีดังต่อไปนี้

เด็กปฐมวัยมีแนวคิดศิลปะจากสิ่งใกล้ตัว

โลกในความจริงของเด็กปฐมวัยยังเป็นเพียงโลกใบเล็ก ๆ ที่เห็นเรื่องราวและสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันแค่เพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของภายในบ้าน โรงเรียน สนามเด็กเล่น หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองมักจะพาเด็กปฐมวัยไปทำให้พวกเขาสามารถจดจำรายละเอียดลักษณะสิ่งของหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะรู้ความหมายได้เพียงบางอย่าง แต่เขาก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ พร้อมกับเพิ่มเติมโดยใส่คุณสมบัติพิเศษของสิ่งนั้น ๆ เข้าไปตามจินตนาการของตัวเองที่อยากให้เป็น ไม่ว่าจะสีสัน ลวดลาย หรือรายละเอียดพิเศษต่าง ๆ จนออกมาแปลกใหม่น่าค้นหา

เด็กปฐมวัยมีแนวคิดศิลปะจากจินตนาการ

จินตนาการของเด็กปฐมวัยช่างกว้างขวางจนหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ เมื่อเขาต้องการจะทำผลงานศิลปะแบบใด จินตนาการของเด็กปฐมวัยจะต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกว่าผลงานประเภทนั้น ๆ เหมาะกับการสร้างสรรค์ศิลปะให้เป็นไปตามสิ่งใดที่อยู่ในจินตนาการของตัวเอง ซึ่งไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบความคิดของเด็กปฐมวัยได้ เช่น หากเป็นงานปั้นซึ่งต้องใช้การสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงและความลึก เด็กปฐมวัยบางคนก็จะมีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้จินตนาการจากการเห็นเพื่อนน่ารักในฝันและพยายามปั้นเขาออกมา เป็นต้น

เด็กปฐมวัยมีแนวคิดศิลปะจากตัวอย่างที่เคยเห็น

เด็กปฐมวัยหลายคนที่ยังไม่เคยทำงานศิลปะแขนงหลากหลาย เมื่อต้องมาเจอกับงานศิลปะแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนก็อาจไม่รู้จะสร้างสรรค์อย่างไรดี หลายคนจึงมักจดจำตัวอย่างผลงานศิลปะที่ผู้สอนแสดงให้ดูก่อนทำกิจกรรมมาสร้างสรรค์เป็นงานของตัวเองและตกแต่งโดยใช้จินตนาการ เช่น ฉากหลังของภาพ หรือสร้างสรรค์ต่อยอดให้ออกมาดีกว่าเดิมคล้ายกับการพัฒนาจากสิ่งรอบตัวที่กล่าวไป เป็นต้น ซึ่งจะเกิดเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยในอีกแบบ

ฉะนั้นการที่เด็กปฐมวัยจะสร้างสรรค์งานศิลปะใด หากคุณจะประเมินคุณภาพผลงานศิลปะเขาก็ควรวัดผลจากคุณค่าผลงานในส่วนของความหมายที่เด็กปฐมวัยต้องการถ่ายทอดเป็นหลัก เพราะเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานศิลปะของเด็กปฐมวัย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #งานศิลปะของเด็กปฐมวัย

More to explorer

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ให้มากที่สุด ฉะนั้นแล้วคุณครูแลผู้ปกครองต่างก็ต้องมีส่วนร่วมมือกันในการวางแผนจัดโภชนาการให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีลำดับขั้นตอนและตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

สอนเด็กพิเศษอย่างไรไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว

การสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนของคนปกติเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้ง่าย ๆ แต่แท้จริงแล้วแสนยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนว่าการสอนเขาให้รู้เรื่องแบบตัวต่อตัวบางช่วงที่จัดให้อาจทำได้ไม่ยาก แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคม”