วิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย

วิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

ระเบียบวินัยเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างเท่าเทียมกันและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ซึ่งการที่จะปลูกฝังระเบียบวินัยให้คนได้ก็ควรจะฝึกมาตั้งแต่อยู่ในช่วงปฐมวัยซึ่งบุคคลยังคงเป็นไม้อ่อนที่สามารถดัดได้ง่ายอย่างงดงามจนเติบโตมาเป็นความภาคภูมิใจและทรงคุณค่าในปัจจุบัน 

“การเข้าแถว”ก็เป็นหนึ่งในการฝึกระเบียบสำคัญของเด็กปฐมวัยที่หากพวกเขาได้เริ่มต้นจากการปฏิบัติตามระเบียบสังคมแบบง่าย ๆ รู้มารยาทและการวางตัวก็จะทำให้สามารถเรียนรู้การฝึกระเบียบวินัยด้านอื่นจนได้ผลดีรวดเร็วตามไปด้วย ในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัยกัน

ให้เด็กปฐมวัยเดินจับคู่เป็นแถว

การที่เด็กปฐมวัยจะรู้วิธีการเดินในจังหวะที่เหมาะสมได้ดีที่สุดก็คือ การที่ได้เดินคู่กับเพื่อนร่วมห้องตัวเอง ด้วยเหตุนี้หากคุณครูจะฝึกระเบียบวินับการเข้าแถวที่เดินได้ตรงตามจุดของตัวเอง คือ จะต้องใช้วิธีเดินจับคู่ซึ่งอาจจัดแถวชายเดินคู่กับหญิง โดยเวลาเดินให้คู่ของตัวเองเดินตรงกันอย่างพร้อมเพรียง จะไม่มีใครทิ้งคู่ของตัวเอง โดยในช่วงแรกจะใช้วิธีจับมือกันเดินก็ได้เพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีของเด็กรายบุคคลและมองดูเป็นภาพที่น่ารักด้วย

ให้เด็กปฐมวัยเดินในจังหวะเดียวกับคนหน้า

ในการฝึกระเบียบวินัยเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย ทุกคนในแถจะต้องยืนตรงกัน ไม่ให้แถวเอียงหรือเฉจนเกินขอบเขตไปอยู่กับแถวของบุคคลอื่นซึ่งจะเป็นภาพที่มองดูคล้ายงูเลื้อย ไม่มีความสวยงามและอาจเป็นการเปิดโอกาสทำให้เด็กปฐมวัยหันมาคุยกับเพื่อนสนิทที่อยู่ถัดออกไปได้ เพราะมองเห็นกันและกัน คุณครูจึงควรให้เด็กแต่ละคนยืนโดยการมองคอคนหน้าเข้าไว้เช่นเดียวกับเวลาเดินที่ต้องดูจังหวะเท้าของคนหน้าเช่นกันว่าเขาเดินเร็วหรือช้า และก้าวขาแบบใดเพื่อไม่ให้ชนกันจนหกล้มเป็นอันตรายหรือแถวขาดตอน

ให้เด็กปฐมวัยเดินต่อแถวรถไฟ

การต่อแถวรถไฟ เป็นหนึ่งในวิธีฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวของเด็กปฐมวัยเพื่อให้สามารถยืนและเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบ อีกทั้งยังฝึกการปฏิบัติง่ายสำหรับเด็กปฐมวัยด้วย โดยไม่ต้องมีการมาคอยมองคอคนหน้าหรือดูจังหวะเท้าของอีกฝ่ายตลอดเวลา แค่ยื่นแขนทั้งสองข้างไปจับไหล่ของเพื่อนคนหน้าต่อ ๆ กันไปและเดินกันเป็นรถไฟไม่ให้แถวขาดเพียงเท่านี้ก็สวยแล้ว เด็กปฐมวัยเองก็จะชอบด้วยเพราะเหมือนได้ทำกิจกรรมท้าทายในการเดินตามเพื่อนให้ทันตามที่คุณครูกำหนด ไม่ว่าจะเดินจากห้องเรียนไปเข้าแถวหรือไปโรงอาหารก็ตาม

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #ฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย

More to explorer

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่แสดงออกมาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหรือลักษณะการแสดงออกของแต่ละคน บางคนชอบประหม่าไม่มั่นใจตัวเองเมื่อต้องอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ในขณะที่บางคนจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากเมื่ออยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ซึ่งการแสดงออกหรือพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป