การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
Facebook
Twitter

ในประเทศไทยตอนนี้แต่ละโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดและเป้าหมายที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหากเด็กได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดนั้น ๆ แล้วจะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่มีคุณภาพและเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่พวกเขาควรจะเป็นสูง หนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนั้นก็คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ” นั่นเอง

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นแนวคิดที่มาจากนักปรัชญาและการศึกษาชาวออสเตรียที่มีนามว่า “รูดอล์ฟ สไตเนอร์” โดยเขาได้มองเห็นว่าเด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาจนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหากได้อยู่กับธรรมชาติ เพราะมนุษย์นั้นแต่เดิมก็เกิดและดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติมานานทำให้เกิดเป็นอารยธรรมขึ้นมาจากการเรียนรู้กฎของธรรมชาติในโลก เช่นเดียวกันในด้านการศึกษา

การสอนหนังสือหรือการแนะนำความรู้แก่เด็กไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สด การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์และปลุกความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเด็กให้ปรากฏออกมาผ่านการค้นพบด้วยตัวเองต่างหากที่ช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวเอง เขาจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกของโลกขึ้นที่ประเทศเยอรมนี และหลักสูตรนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดออกไปมากขึ้นจนเผยแพร่ไปทั่วโลกในที่สุด

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟจะเป็นไปตามธรรมชาติโดยคำนึงถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่เป็นหลักโดยมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ ครูจะเป็นผู้แนะนำในเบื้องต้นและจัดเตรียมสื่อก่อนที่จะให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันสำรวจและค้นหาคำตอบในเรื่องราวต่าง ๆ ก่อนจะมีการสรุปร่วมกันในท้ายกิจกรรมซึ่งครูจะอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของความรู้เสริมจากที่เด็กได้ค้นพบเพียงมุมเล็ก ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สื่อของวอลดอร์ฟทุกอย่างจะทำจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ๆ ในท้องถิ่น

จัดเตรียมได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหิน กิ่งไม้ เมล็ดข้าวหรือแม้แต่ผลจากต้นไม้ก็จะถูกนำมาไว้ในห้องเรียน บางกิจกรรมครูก็จะให้เด็กไปทำกิจกรรมข้างนอก ไม่เน้นอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวเพราะเด็กควรจะได้เรียนรู้โลกกว้างผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ส่วนพวกตุ๊กตาต่าง ๆ ที่ให้เด็กเล่นก็จะมีความแตกต่างจากตุ๊กตาปกติ คือ เป็นตุ๊กตาไร้หน้า เพื่อให้เด็กปฐมวัยฝึกคิดจินตนาการว่าอยากให้ตุ๊กตานั้น ๆ มีอารมณ์อย่างไร ด้วยสิ่งของเป็นเพียงตัวชี้ชวนให้เราเข้าใจอารมณ์ไปในทางนั้น หากเรามองบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยใจของเราเองก็จะทำให้เข้าถึงมากกว่ามอง

ประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟสามารถทำให้เด็กได้รู้จักการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจน และสามารถปรับตัวอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใด ๆ และเป็นคนที่มีความสงบในจิตใจตลอดเวลา

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#วอลดอร์ฟ #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี