การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
Facebook
Twitter

ในประเทศไทยตอนนี้แต่ละโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดและเป้าหมายที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหากเด็กได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดนั้น ๆ แล้วจะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่มีคุณภาพและเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่พวกเขาควรจะเป็นสูง หนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนั้นก็คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ” นั่นเอง

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นแนวคิดที่มาจากนักปรัชญาและการศึกษาชาวออสเตรียที่มีนามว่า “รูดอล์ฟ สไตเนอร์” โดยเขาได้มองเห็นว่าเด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาจนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหากได้อยู่กับธรรมชาติ เพราะมนุษย์นั้นแต่เดิมก็เกิดและดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติมานานทำให้เกิดเป็นอารยธรรมขึ้นมาจากการเรียนรู้กฎของธรรมชาติในโลก เช่นเดียวกันในด้านการศึกษา

การสอนหนังสือหรือการแนะนำความรู้แก่เด็กไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สด การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์และปลุกความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเด็กให้ปรากฏออกมาผ่านการค้นพบด้วยตัวเองต่างหากที่ช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวเอง เขาจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกของโลกขึ้นที่ประเทศเยอรมนี และหลักสูตรนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดออกไปมากขึ้นจนเผยแพร่ไปทั่วโลกในที่สุด

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟจะเป็นไปตามธรรมชาติโดยคำนึงถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่เป็นหลักโดยมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ ครูจะเป็นผู้แนะนำในเบื้องต้นและจัดเตรียมสื่อก่อนที่จะให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันสำรวจและค้นหาคำตอบในเรื่องราวต่าง ๆ ก่อนจะมีการสรุปร่วมกันในท้ายกิจกรรมซึ่งครูจะอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของความรู้เสริมจากที่เด็กได้ค้นพบเพียงมุมเล็ก ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สื่อของวอลดอร์ฟทุกอย่างจะทำจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ๆ ในท้องถิ่น

จัดเตรียมได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหิน กิ่งไม้ เมล็ดข้าวหรือแม้แต่ผลจากต้นไม้ก็จะถูกนำมาไว้ในห้องเรียน บางกิจกรรมครูก็จะให้เด็กไปทำกิจกรรมข้างนอก ไม่เน้นอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวเพราะเด็กควรจะได้เรียนรู้โลกกว้างผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ส่วนพวกตุ๊กตาต่าง ๆ ที่ให้เด็กเล่นก็จะมีความแตกต่างจากตุ๊กตาปกติ คือ เป็นตุ๊กตาไร้หน้า เพื่อให้เด็กปฐมวัยฝึกคิดจินตนาการว่าอยากให้ตุ๊กตานั้น ๆ มีอารมณ์อย่างไร ด้วยสิ่งของเป็นเพียงตัวชี้ชวนให้เราเข้าใจอารมณ์ไปในทางนั้น หากเรามองบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยใจของเราเองก็จะทำให้เข้าถึงมากกว่ามอง

ประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟสามารถทำให้เด็กได้รู้จักการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจน และสามารถปรับตัวอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใด ๆ และเป็นคนที่มีความสงบในจิตใจตลอดเวลา

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#วอลดอร์ฟ #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง