เด็กปฐมวัยในเมือง VS เด็กปฐมวัยในชนบท

เด็กปฐมวัยในเมือง VS เด็กปฐมวัยในชนบท
Facebook
Twitter

แม้เด็กปฐมวัยจะมีวุฒิภาวะและธรรมชาติตามวัยที่เหมือนกัน แต่การได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กย่อมจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่เด็กปฐมวัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบตัวหรือแหล่งชุมชนที่ตัวเองอยู่ อย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนตามบริบทมากที่สุดซึ่งวันนี้เราจะนำมาอธิบายให้หลายคนเข้าใจกันก็คือ ความแตกต่างของเด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่ในเมืองกับเด็กปฐมวัยที่อาศัยในชนบท ชีวิต ความคิด นิสัย และทักษะความรู้ของพวกเขาจะแตกต่างกันมากแค่ไหนกันนะ?

เด็กปฐมวัยในเมือง

เด็กปฐมวัยในเมือง เป็นกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความเจริญของสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่น มีวิถีชีวิตของบุคคลที่รวดเร็ว งานในภาระหน้าที่ส่วนตัวของผู้ปกครองก็มีเยอะจนบางคนก็ไม่มีเวลามาให้ความสนใจเด็กปฐมวัยมากพอ แต่ก็คอยซัพพอร์ตเด็กปฐมวัยด้วยวัตถุสิ่งของที่น่าสนใจหลากหลายทำให้เด็กปฐมวัยในเมืองกลายเป็นเด็กที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ย่อมต้องการสิ่งตอบแทน ใช้เวลาว่างอยู่กับของเล่นและสื่อเทคโนโลยีทำให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันที่ไม่ดีนัก รวมไปถึงพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่ลึก ๆ เด็กปฐมวัยก็รู้สึกขาดความอบอุ่นและต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้เลี้ยงดูบ่อย ๆ โดยไม่รู้ตัว ในบางครั้งจึงเผลอแสดงอารมณ์ส่วนลึกของตัวเองออกมาผ่านการกระทำที่เรียกว่า “เด็กก้าวร้าวเอาแต่ใจ” ในสายตาผู้ใหญ่ ซึ่งความจริงพวกเขาก็แค่ต้องการความรักและการให้เวลาจากผู้เลี้ยงดูบ้างก็เท่านั้น

ในด้านการศึกษา เด็กปฐมวัยที่อยู่ในเมืองจะได้รับการเรียนรู้ที่กว้างขวางจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญตามหลักสูตรทางเลือกของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนตามที่ต้องการ มีศูนย์การเรียนรู้และสื่อการสอนในห้องเรียนที่หลากหลายให้เด็กค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เองโดยที่ผู้ใหญ่ก็คิดไม่ถึง

เด็กปฐมวัยในชนบท

เด็กปฐมวัยในชนบท เป็นกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือตามอำเภอเล็ก ๆ ที่มีเพียงหมู่บ้านหรือชุมชมขนาดย่อม ไร้แสงสีเสียง ครอบครัวของพวกเขามักจะรับอาชีพทำนาไร่สวนหรือทำอาชีพด้านหัตถกรรมเป็นหลัก ซึ่งรายได้ก็พอหาเลี้ยงชีพให้ตัวเองกับครอบครัวได้ นาน ๆ ครั้งเด็กจะได้ของที่อยากได้ที ไม่มีสื่อเทคโนโลยีให้ดูเป็นส่วนตัวเหมือนเด็กในเมือง ในยามว่างเด็กปฐมวัยในชนบทจึงมักออกไปช่วยครอบครัวทำงานแบ่งเบาภาระง่าย ๆ

ตามวัยกับคนในครอบครัวตัวเอง หรือออกไปเล่นคิดเกมสนุก ๆ ที่บ้านของเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันหรืออยู่ใกล้พอที่พ่อแม่จะสามารถเห็นเด็กได้ว่าไม่มีอันตราย อีกทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็รู้จักกันดีจึงช่วยเป็นหูเป็นตาร่วมกันได้ หากอยากกลับมาหาพ่อมาเมื่อไหร่ก็มา ในทุกวันเด็กจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว แม้ในการเรียนจะไม่มีสื่อการสอนที่ดีเหมือนโรงเรียนใหญ่ ๆ ในตัวเมืองและการส่งเสริมการศึกษาก็ยังน้อย

ทำให้ผู้ปกครองไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเรียนของเด็กปฐมวัยจนไม่เข้มงวดในการสอนการบ้าน แต่ถึงอย่างนั้นเด็กปฐมวัยในชนบทก็มีทักษะชีวิตที่ดีกว่าเด็กในเมืองจากการลงมือปฏิบัติทุกอย่างด้วยตัวเอง มีมิตรไมตรีที่ดีกับคนทุกวัย สื่อสารกันรู้เรื่องจนผู้ใหญ่อย่างคุณคาดไม่ถึงทีเดียว และที่สำคัญคือ ผู้ปกครองยังให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูอบรมเด็กด้วยตัวเองด้วย เด็กปฐมวัยในชนบทจึงได้อยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองมาก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#เด็กปฐมวัยในชนบท #เด็กปฐมวัยในเมือง #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง