ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?

ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?
Facebook
Twitter

เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีหากผู้ใหญ่รู้จักที่จะปลูกฝังและสั่งสอนเขาให้มีเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือตัวเองผ่านปัญหาต่าง ๆ ที่บางครั้งก็ไม่มีใครมาช่วยได้ตลอดเวลาซึ่งหากเราพอจะทำได้ก็ควรทำและการช่วยเหลือตัวเองนี้ย่อมจะนำมาซึ่งการแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่นด้วย แต่การที่จะปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองที่สุดในบางครั้งก็ไม่ใช่ “บ้าน” เพราะอาจทำให้ตัวเด็กที่รู้นิสัยใจคอคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วไม่อยากที่จะเรียนรู้ทักษะชีวิตเท่าไหร่ แต่เมื่ออยู่ห่างจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดและมีสังคมวัยเดียวกันที่กว้างขวางในรั้วโรงเรียน การช่วยเหลือตัวเองก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเด็กขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งหากเด็กยังคงไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองก็อาจเป็นปัญหาในการเข้าสังคมได้ คุณครูจึงควรเป็นผู้ฝึกเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงปฐมวัย 

ฝึกเด็กปฐมวัยช่วยเหลือตัวเองโดยการจัดและเก็บที่นอน

หลังการรับประทานอาหารกลางวันที่อิ่มเอมก็ได้เวลานอนพักผ่อนยามบ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว โดยคุณครูจะไม่เป็นผู้ยกที่นอนมาซึ่งมัดรวมกันเป็นชุดของเด็กแต่ละคนออกมาให้นอกจากการเป็นเพียงผู้เปิดตู้และให้เด็กปฐมวัยต่อแถวมาหยิบที่นอนของตัวเองไปปูตามตำแหน่งที่ตัวเองต้องนอน หลังจากตื่นนอนตอนบ่ายสองแล้วก็จะต้องตื่นตรงเวลาหลังจากที่คุณครูมาปลุก ไม่มีใครนอนต่อและเด็กต้องเป็นผู้เก็บที่นอนเข้าตู้ดังเดิมทุกคนโดยการพับและมัดซึ่งครูได้สอนไปแล้ว หากได้ทำทุกวัน เด็กปฐมวัยก็จะไม่งอแงเมื่อตื่นขึ้นมาเพราะรู้ว่าไม่มีใครช่วยเขาได้และทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง

ฝึกเด็กปฐมวัยช่วยเหลือตัวเองโดยการจัดโต๊ะเรียน

ในบางกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ต้องมีการใช้เก้าอี้หรือโต๊ะเรียน หากคุณครูจะเป็นผู้ยกมาให้เด็กอยู่แค่คนเดียวในระยะเวลาอันเร่งรีบก็อาจจะค่อนข้างลำบาก ในเมื่อโต๊ะเหล่านี้เป็นโต๊ะที่ถูกจัดการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย ตัวเด็กที่เป็นผู้ใช้ก็ควรมีส่วนในการรับผิดชอบโดยช่วยกันไปยกโต๊ะและเก้าอี้มาจัดเรียงให้ตรงตำแหน่ง โดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยอยู่ห่าง ๆ เด็กจะได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองเมื่อไม่มีใครทำให้ได้และฝึกวินัยด้วย

ฝึกเด็กปฐมวัยช่วยเหลือตัวเองโดยการเก็บของเข้าที่ให้มีระเบียบ

นับเป็นพื้นฐานของการช่วยเหลือตัวเองสำหรับเด็กปฐมวัยมากในการให้พวกเขานำของเล่นที่หยิบออกมาเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการจัดเรียงให้เป็นเหมือนเดิมดังที่คุณครูจัดในกล่องหรือชั้นต่าง ๆ ในมุมการจัดประสบการณ์ ไม่ใช่พอเห็นว่าใกล้จะถึงเวลาหมดกิจกรรมยามว่างก็รีบขว้างทิ้งลงในกล้องหรือยัด ๆ ในชั้น ในเมื่อเขาสามารถหยิบออกมาเยอะแยะได้ก็ต้องสามารถจัดเรียงให้เหมือนเดิมได้ 

รูปภาพประกอบ 

รูปที่ 1 ,3 และ 4 : Pixabay

รูปภาพที่ 2 : http://www.cutiecotton.com/

#ฝึกเด็กปฐมวัย #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร