ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร

ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
Facebook
Twitter

เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลามากขึ้นทำให้บริบทของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ค่านิยมจากต่างชาติก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อจิตใจมากขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ ทำให้การรักในวัฒนธรรมค่อย ๆ ลดน้อยลงไปจนพวกเขาไม่เห็นถึงความสำคัญอีกต่อไป ครั้นจะปลูกจิตสำนึกในตอนนี้ก็อาจช้าเกินไปเสียแล้ว ฉะนั้นคุณในฐานะพ่อแม่หากมีลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยก็ควรปลูกฝังความเป็นไทยไว้แต่เนิ่น ๆ อย่างคำกล่าวที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่กำลังอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ หากได้รับการเรียนรู้ความเป็นไทยเสียตอนนี้เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดี ๆ และถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ต่อไป การจะฝึกลูกให้รักความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องยาก หลัก ๆ มีดังนี้

พาลูกเข้าร่วมงานประเพณีในท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยด้านวัฒนธรรม

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลและประเพณีประจำท้องถิ่น ชุมชน หรือระดับชาติที่ทำกันในทั่วไปทุกจังหวัดต่างก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราอย่างชัดเจน ด้วยสิ่งเหล่านี้ได้รับการจัดและปฏิบัติร่วมกันมาด้วยจิตวิญญาณ ความเชื่อ และคติชนมากมายที่หล่อหลอมให้เทศกาลและประเพณีไทยมีหลากหลายรูปแบบและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร การที่คุณฝึกลูกให้เข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่นของตัวเองจะทำให้เขาเข้าใจในวัฒนธรรมและเรื่องราวความเชื่อของคนไทยมากยิ่งขึ้น และสามารถบอกเล่า เป็นผู้สร้างประเพณีถ่ายทอดจนรุ่นลูกหลานได้

ชวนลูกเข้าวัดให้เป็นนิจเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยด้านศาสนา

สำหรับประเทศไทยนั้น “วัด” คือศูนย์กลางทางศาสนาของคนไทยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของใครหลาย ๆ คน ตามจริงแล้วคนไทยจะต้องไปทำบุญที่วัดในวันพระทุกสัปดาห์ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมก็ไม่เหมือนเดิมทำให้วันพระกลายเป็นเพียงวันธรรมดาที่ไม่สำคัญ บางคนก็ไม่รู้ว่ามีการทำบุญในวันพระด้วย รู้เพียงแค่ว่าตัวเองจะไปวัดเฉพาะในวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เท่านั้น ผู้คนกับศาสนาจึงเริ่มห่างเหินกันมากขึ้น การที่คุณฝึกลูกให้เข้าวัดเป็นนิจจะทำให้เขารักในการทำบุญและปฏิบัติธรรม สามารถใช้ชีวิตโดยการยึดหลักธรรมได้อย่างมีคุณค่า นับเป็นหนึ่งในปลูกฝังความเป็นไทยแก่เด็ก

สอนการแสดงมารยาทต่อผู้คนในทุกระดับเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมความเป็นไทย

การแสดงมารยาทที่เหมาะสมต่อผู้คนและสถานการณ์เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเราเกิดความสัมพันธ์อันดีและเกิดมิตรภาพระหว่างกันตั้งแต่แรกพบได้ บางครั้งไม่ต้องพูดอะไรกันมาก แค่เพียงการไหว้กันก็สามารถทำให้อีกฝ่ายเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราได้แล้ว และมารยาทยังเป็นขนบธรรมเนียมสำคัญที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างดี

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี