ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร

ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
Facebook
Twitter

เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลามากขึ้นทำให้บริบทของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ค่านิยมจากต่างชาติก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อจิตใจมากขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ ทำให้การรักในวัฒนธรรมค่อย ๆ ลดน้อยลงไปจนพวกเขาไม่เห็นถึงความสำคัญอีกต่อไป ครั้นจะปลูกจิตสำนึกในตอนนี้ก็อาจช้าเกินไปเสียแล้ว ฉะนั้นคุณในฐานะพ่อแม่หากมีลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยก็ควรปลูกฝังความเป็นไทยไว้แต่เนิ่น ๆ อย่างคำกล่าวที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่กำลังอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ หากได้รับการเรียนรู้ความเป็นไทยเสียตอนนี้เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดี ๆ และถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ต่อไป การจะฝึกลูกให้รักความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องยาก หลัก ๆ มีดังนี้

พาลูกเข้าร่วมงานประเพณีในท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยด้านวัฒนธรรม

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลและประเพณีประจำท้องถิ่น ชุมชน หรือระดับชาติที่ทำกันในทั่วไปทุกจังหวัดต่างก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราอย่างชัดเจน ด้วยสิ่งเหล่านี้ได้รับการจัดและปฏิบัติร่วมกันมาด้วยจิตวิญญาณ ความเชื่อ และคติชนมากมายที่หล่อหลอมให้เทศกาลและประเพณีไทยมีหลากหลายรูปแบบและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร การที่คุณฝึกลูกให้เข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่นของตัวเองจะทำให้เขาเข้าใจในวัฒนธรรมและเรื่องราวความเชื่อของคนไทยมากยิ่งขึ้น และสามารถบอกเล่า เป็นผู้สร้างประเพณีถ่ายทอดจนรุ่นลูกหลานได้

ชวนลูกเข้าวัดให้เป็นนิจเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยด้านศาสนา

สำหรับประเทศไทยนั้น “วัด” คือศูนย์กลางทางศาสนาของคนไทยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของใครหลาย ๆ คน ตามจริงแล้วคนไทยจะต้องไปทำบุญที่วัดในวันพระทุกสัปดาห์ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมก็ไม่เหมือนเดิมทำให้วันพระกลายเป็นเพียงวันธรรมดาที่ไม่สำคัญ บางคนก็ไม่รู้ว่ามีการทำบุญในวันพระด้วย รู้เพียงแค่ว่าตัวเองจะไปวัดเฉพาะในวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เท่านั้น ผู้คนกับศาสนาจึงเริ่มห่างเหินกันมากขึ้น การที่คุณฝึกลูกให้เข้าวัดเป็นนิจจะทำให้เขารักในการทำบุญและปฏิบัติธรรม สามารถใช้ชีวิตโดยการยึดหลักธรรมได้อย่างมีคุณค่า นับเป็นหนึ่งในปลูกฝังความเป็นไทยแก่เด็ก

สอนการแสดงมารยาทต่อผู้คนในทุกระดับเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมความเป็นไทย

การแสดงมารยาทที่เหมาะสมต่อผู้คนและสถานการณ์เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเราเกิดความสัมพันธ์อันดีและเกิดมิตรภาพระหว่างกันตั้งแต่แรกพบได้ บางครั้งไม่ต้องพูดอะไรกันมาก แค่เพียงการไหว้กันก็สามารถทำให้อีกฝ่ายเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราได้แล้ว และมารยาทยังเป็นขนบธรรมเนียมสำคัญที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างดี

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่แสดงออกมาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหรือลักษณะการแสดงออกของแต่ละคน บางคนชอบประหม่าไม่มั่นใจตัวเองเมื่อต้องอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ในขณะที่บางคนจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากเมื่ออยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ซึ่งการแสดงออกหรือพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป