วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

“ครู”ไม่ใช่แค่เพียงบุคคลเดียวที่มีส่วนให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย แต่ “ผู้ปกครอง”ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่บุตรหลานของตัวเอง และเพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเมื่ออยู่บ้าน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและผลที่เกิดขึ้นเพื่อให้บ้านกับโรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ของเด็กปฐมวัยควบคู่กันไป และเป็นการดีที่ผู้ปกครองจะได้สนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนอันเต็มไปด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยวิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ดี มีดังต่อไปนี้

จุลสารเด็กปฐมวัยรายสัปดาห์

ใน 1 สัปดาห์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยควรได้รับข่าวสารการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยและเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการที่เป็นแนวทางให้แก่ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมง่าย ๆ แก่บุตรหลานที่บ้านได้ผ่านการฝากจุลสารจากมือเด็กในทุกวันศุกร์และส่งให้ผู้ปกครองรายบุคคลอย่างทั่วถึง เช่น จดหมายน้อยและแผ่นพับความรู้ที่มีหลากหลายสาระน่ารู้ เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นการฝึกความรับผิดชอบในเด็กปฐมวัยด้วย ในจุลสารอาจมีกิจกรรมให้เด็กกับผู้ปกครองทำด้วยก็ได้และนำมาส่งครูคืนในวันจันทร์

ป้ายนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย

การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยผ่านการทำป้ายนิเทศประจำชั้นอนุบาลที่หลากหลายจะสามารถดึงดูดและเข้าถึงผู้ปกครองได้มากที่สุด เพราะป้ายนิเทศเป็นช่องทางการให้ความรู้ที่มีขนาดใหญ่และสามารถเห็นได้ชัดเจนเวลาเดิน โดยจะมีป้ายนิเทศให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 รูปแบบที่คุณครูต้องทำ ได้แก่ ป้ายนิเทศประจำหน่วยเพื่อบอกเล่าความรู้ที่เด็กปฐมวัยจะได้รับประจำสัปดาห์ มีลูกเล่นต่าง ๆ ที่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองสามารถใช้ได้มากกว่าการอ่านหรือดูเป็นตัวอักษรเฉย ๆ ซึ่งครูแต่ละห้องต้องทำแยกต่างหากหน้าห้องเรียนตัวเอง กับอีกรูปแบบ คือ ป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยทั่วไปเพื่อความเข้าใจของผู้ปกครองโดยจะจัดทำร่วมกันและตั้งเป็นกระดานใหญ่ไว้หน้าชั้นหรือหน้าตึกอนุบาลเดือนละ 2 ครั้ง

จัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

การจัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเป็นงานสำคัญที่ครูปฐมวัยต้องร่วมมือกันในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและการดำเนินการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของแต่ละคน โดยจะมีการประชุมเพื่อบอกถึงเป้าหมายและนโยบายต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดสำหรับการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยซึ่งต้องขอความร่วมมือแก่ผู้ปกครอง ก่อนที่จะให้คุณครูแต่ละห้องพาผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยตัวเองมาเยี่ยมชมผลงานบุตรหลานในห้องเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับครูและบุตรหลานของตัวเองเพื่อจะได้ความรู้การพัฒนาเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านควบคู่กับการให้บุตรหลานทำกิจกรรมที่โรงเรียนไปด้วย

ฉะนั้น การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองจึงหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่คุณครูปฐมวัยไม่ควรมองข้ามเพื่อที่จะได้ให้เด็กปฐมวัยได้รับความรู้ทุกที่ทุกเวลาและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ รวมถึงเปิดมุมมองให้ผู้ปกครองรู้ความสำคัญของการศึกษาด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

สำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กในช่วงอายุวัย 2 ขวบขึ้นไปอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะต้องพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือลูกชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นประจำ และไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของลูกเราเป็นอย่างมาก

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง