วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอน ไม่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเหมือนการประเมินเด็กโตหรือผู้ใหญ่เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ต่อไป การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้ลงมือประเมินจะต้องเป็นครูหรือผู้ปกครองที่มีความร่วมมือกันในการตรวจสอบซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่

1.การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เป็นการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการตั้งใจเรียน การทำกิจกรรม และการเล่นต่าง ๆ ไปจนถึงลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหารกลางวัน โดยสามารถใช้ได้กับการประเมินพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ จิตใจเป็นหลัก ก่อนที่จะทำการบันทึกผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยว่าเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการในช่วงวัยของเขาหรือไม่ เช่น หากสังเกตพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการเล่นที่ชอบอยู่คนเดียวและไม่พูดจากลับใคร อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีพัฒนาการผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ หรือหากเด็กพูดไม่ชัดก็อาจมีพัฒนาการทางภาษาที่ช้าก็ได้ เป็นต้น

2.การรวบรวมผลงานเด็กปฐมวัย

การประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การรวบรวมผลงานของเด็กปฐมวัยรายบุคคลจนได้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เด็กปฐมวัยได้แสดงผลงานด้านศิลปะและการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ผ่านชิ้นงานและใบงานที่ครูมอบหมายออกมาได้ โดยที่ครูจะเป็นผู้ตรวจสอผลการแสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยและความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดในใบงานต่าง ๆ หลังจากที่ได้ทำการสอนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่าเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสติปัญญาที่มากขึ้นในระดับไหนแล้วบ้าง และควรหาวิธีแก้ปัญหาพัฒนาเขาต่อไปได้อย่างไร

3.การสัมภาษณ์เด็กปฐมวัย

การสัมภาษณ์เด็กปฐมวัย เป็นหนึ่งในวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับการยอมรับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยแนวคิดเก่าที่ว่าเด็กปฐมวัยยังเล็กมากทำให้ไม่สามารถบอกเล่าหรือให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง แต่สำหรับการที่คุณครูถามในเชิงขอความคิดเห็นหรือสิ่งที่เด็กปฐมวัยชอบ ประทับใจ เขาจะสามารถพูดโต้ตอบและบอกเล่าให้เราฟังได้เป็นอย่างดี เช่น โตขึ้นอยากเป็นอะไร ,ทำไมเราจึงอยากวาดภาพนี้ มีความหมายอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งก็เป็นวิธีการสัมภาษณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากคำถามสำหรับคนโตนั่นเอง แม่บ้านยุคใหม่

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย #เลี้ยงลูก #แม่และเด็ก

More to explorer

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่แสดงออกมาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหรือลักษณะการแสดงออกของแต่ละคน บางคนชอบประหม่าไม่มั่นใจตัวเองเมื่อต้องอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ในขณะที่บางคนจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากเมื่ออยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ซึ่งการแสดงออกหรือพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

วิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ

วิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ

สำหรับเด็กบางคนโดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักจะมีความกล้ามากๆ เพราะเด็กๆไม่เคยผ่านโลกที่โหดร้ายมาก่อนจึงทำให้เด็กมักจะวิ่งหนีเราจนทำให้เราหาไม่เจอ หลังจากนั้นเด็กๆก็มักจะหลงทางและไม่สามารถกลับมาทางเดิมได้และเหตุการณ์นี้มักเกิดบ่อยที่สุดในบ้านเรา อย่างเช่น วันงานเทศกาลหรือในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ