วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอน ไม่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเหมือนการประเมินเด็กโตหรือผู้ใหญ่เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ต่อไป การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้ลงมือประเมินจะต้องเป็นครูหรือผู้ปกครองที่มีความร่วมมือกันในการตรวจสอบซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่

1.การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เป็นการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการตั้งใจเรียน การทำกิจกรรม และการเล่นต่าง ๆ ไปจนถึงลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหารกลางวัน โดยสามารถใช้ได้กับการประเมินพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ จิตใจเป็นหลัก ก่อนที่จะทำการบันทึกผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยว่าเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการในช่วงวัยของเขาหรือไม่ เช่น หากสังเกตพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการเล่นที่ชอบอยู่คนเดียวและไม่พูดจากลับใคร อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีพัฒนาการผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ หรือหากเด็กพูดไม่ชัดก็อาจมีพัฒนาการทางภาษาที่ช้าก็ได้ เป็นต้น

2.การรวบรวมผลงานเด็กปฐมวัย

การประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การรวบรวมผลงานของเด็กปฐมวัยรายบุคคลจนได้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เด็กปฐมวัยได้แสดงผลงานด้านศิลปะและการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ผ่านชิ้นงานและใบงานที่ครูมอบหมายออกมาได้ โดยที่ครูจะเป็นผู้ตรวจสอผลการแสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยและความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดในใบงานต่าง ๆ หลังจากที่ได้ทำการสอนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่าเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสติปัญญาที่มากขึ้นในระดับไหนแล้วบ้าง และควรหาวิธีแก้ปัญหาพัฒนาเขาต่อไปได้อย่างไร

3.การสัมภาษณ์เด็กปฐมวัย

การสัมภาษณ์เด็กปฐมวัย เป็นหนึ่งในวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับการยอมรับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยแนวคิดเก่าที่ว่าเด็กปฐมวัยยังเล็กมากทำให้ไม่สามารถบอกเล่าหรือให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง แต่สำหรับการที่คุณครูถามในเชิงขอความคิดเห็นหรือสิ่งที่เด็กปฐมวัยชอบ ประทับใจ เขาจะสามารถพูดโต้ตอบและบอกเล่าให้เราฟังได้เป็นอย่างดี เช่น โตขึ้นอยากเป็นอะไร ,ทำไมเราจึงอยากวาดภาพนี้ มีความหมายอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งก็เป็นวิธีการสัมภาษณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากคำถามสำหรับคนโตนั่นเอง แม่บ้านยุคใหม่

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย #เลี้ยงลูก #แม่และเด็ก

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี