เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่

เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่
Facebook
Twitter

ประเทศไทยเป็นสังคมที่การศึกษามักให้ความสำคัญของวิชาการมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะต่างก็มองว่าหากเด็กมีความรู้ ระดับ IQ สติปัญญาดีก็จะทำให้สามารถศึกษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญจวบจนสามารถนำมาใช้ในการสร้างตัวเองในอนาคตและพัฒนาสังคมให้ก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่หลายคนเริ่มที่จะมองถึงมุมของความถนัดและจุดเด่นที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคนแล้ว และการที่ระบบการศึกษาของไทยจะเน้นแค่วิชาการอย่างเดียวก็อาจทำให้เด็กนักเรียนขาดคุณภาพในองค์ความรู้บางด้านที่สำคัญไม่แพ้กันไปจนเกิดปัญหาได้ ดังนั้นในเวลานี้ผู้ใหญ่หลายคนจึงอยากที่จะหาโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ให้ลูกหลานตัวเอง ซึ่งก็มีหลายโรงเรียนที่ได้จัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้ปกครองเด็กมากขึ้นเพื่อการพัฒนาเด็กให้ทันต่อโลก ได้แก่

โรงเรียนทักษะชีวิต

โรงเรียนทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ แบบปฏิบัติมากกว่าจะให้เด็กนักเรียนรู้แค่เพียงในตำราแล้วปล่อยผ่านเท่านั้น โดยแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนจะมีทั้งแบบทันสมัยและแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เด็กนักเรียนได้มาสำรวจ ลงมือ และเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การทำนาและทำการเกษตรแบบพอเพียงในผืนดินหลังโรงเรียนที่ยังคงวางเปล่า การเล่นพลศึกษาโดยนำเอาธรรมชาติมาเป็นฐานฝึกสมรรถภาพและผจญภัยมากมาย เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กได้รู้จักการวางแผนคิดจริงและลงมือทำจริงเพื่อพิสูจน์ว่าความรู้นั้น ๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้จริง และจะมีกิจกรรมมากมายนอกคาบเรียนให้เด็กนักเรียนได้ทำสาธารณะประโยชน์และทำกิจกรรมสร้างรายได้เลี้ยงชีพหลายอย่างเพื่อให้มีทักษะการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองได้ในทุกรูปแบบ

โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนทางเลือก เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านที่ตัวเด็กแต่ละคนสนใจภายใต้บริบทของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงเรียนทางเลือกจะสอนในรายวิชาที่เป็นไปตามหลักสูตรเฉพาะของด้านนั้น ๆ ซึ่งเด็กจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองเป็นผู้เลือกโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทางเลือกภาษา โรงเรียนทางเลือกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทางเลือกศิลปะ เป็นต้น ข้อดีของโรงเรียนทางเลือก คือ เด็กจะสามารถรู้จักตัวตนของตัวเองได้และเลือกที่จะมีเป้าหมายเดินบนเส้นทางที่เหมาะสม ไม่ลังเล และมีเสรีภาพ

โรงเรียนคอนแวนต์

ถึงแม้โรงเรียนคอนแวนต์ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนจะก่อตั้งมาในประเทศไทยหลายยุคหลายสมัยแล้ว แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนของเด็กรุ่นใหม่ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานของตัวเองมาเข้าเรียนอยู่ดี ด้วยหลักสูตรของโรงเรียนคอนแวนต์มีเนื้อหาที่เข้มข้นและมีความทันสมัยในบทเรียนขณะเดียวกัน แม้แต่ครูผู้สอนก็ยังได้รับการพัฒนาตัวเองในการเรียนการสอนตลอดเวลา อีกทั้งเด็กจะได้มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีและยังมีการปลูกฝังมารยาทและการเข้าสังคมที่เหมาะสมกับบุคคลทุกระดับให้แก่เด็กด้วย นอกจากนี้โรงเรียนคอนแวนต์ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ เด็กนักเรียนจึงจะมีทักษะชีวิตในการดูแลตัวเองและความอดทนในสังคมภายนอกไปด้วยในตัว

บ้านและสวน ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน บ้านยุคใหม่ เลี้ยงลูก แม่และเด็ก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร