เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่

เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่
Facebook
Twitter

ประเทศไทยเป็นสังคมที่การศึกษามักให้ความสำคัญของวิชาการมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะต่างก็มองว่าหากเด็กมีความรู้ ระดับ IQ สติปัญญาดีก็จะทำให้สามารถศึกษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญจวบจนสามารถนำมาใช้ในการสร้างตัวเองในอนาคตและพัฒนาสังคมให้ก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่หลายคนเริ่มที่จะมองถึงมุมของความถนัดและจุดเด่นที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคนแล้ว และการที่ระบบการศึกษาของไทยจะเน้นแค่วิชาการอย่างเดียวก็อาจทำให้เด็กนักเรียนขาดคุณภาพในองค์ความรู้บางด้านที่สำคัญไม่แพ้กันไปจนเกิดปัญหาได้ ดังนั้นในเวลานี้ผู้ใหญ่หลายคนจึงอยากที่จะหาโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ให้ลูกหลานตัวเอง ซึ่งก็มีหลายโรงเรียนที่ได้จัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้ปกครองเด็กมากขึ้นเพื่อการพัฒนาเด็กให้ทันต่อโลก ได้แก่

โรงเรียนทักษะชีวิต

โรงเรียนทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ แบบปฏิบัติมากกว่าจะให้เด็กนักเรียนรู้แค่เพียงในตำราแล้วปล่อยผ่านเท่านั้น โดยแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนจะมีทั้งแบบทันสมัยและแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เด็กนักเรียนได้มาสำรวจ ลงมือ และเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การทำนาและทำการเกษตรแบบพอเพียงในผืนดินหลังโรงเรียนที่ยังคงวางเปล่า การเล่นพลศึกษาโดยนำเอาธรรมชาติมาเป็นฐานฝึกสมรรถภาพและผจญภัยมากมาย เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กได้รู้จักการวางแผนคิดจริงและลงมือทำจริงเพื่อพิสูจน์ว่าความรู้นั้น ๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้จริง และจะมีกิจกรรมมากมายนอกคาบเรียนให้เด็กนักเรียนได้ทำสาธารณะประโยชน์และทำกิจกรรมสร้างรายได้เลี้ยงชีพหลายอย่างเพื่อให้มีทักษะการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองได้ในทุกรูปแบบ

โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนทางเลือก เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านที่ตัวเด็กแต่ละคนสนใจภายใต้บริบทของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงเรียนทางเลือกจะสอนในรายวิชาที่เป็นไปตามหลักสูตรเฉพาะของด้านนั้น ๆ ซึ่งเด็กจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองเป็นผู้เลือกโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทางเลือกภาษา โรงเรียนทางเลือกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทางเลือกศิลปะ เป็นต้น ข้อดีของโรงเรียนทางเลือก คือ เด็กจะสามารถรู้จักตัวตนของตัวเองได้และเลือกที่จะมีเป้าหมายเดินบนเส้นทางที่เหมาะสม ไม่ลังเล และมีเสรีภาพ

โรงเรียนคอนแวนต์

ถึงแม้โรงเรียนคอนแวนต์ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนจะก่อตั้งมาในประเทศไทยหลายยุคหลายสมัยแล้ว แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนของเด็กรุ่นใหม่ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานของตัวเองมาเข้าเรียนอยู่ดี ด้วยหลักสูตรของโรงเรียนคอนแวนต์มีเนื้อหาที่เข้มข้นและมีความทันสมัยในบทเรียนขณะเดียวกัน แม้แต่ครูผู้สอนก็ยังได้รับการพัฒนาตัวเองในการเรียนการสอนตลอดเวลา อีกทั้งเด็กจะได้มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีและยังมีการปลูกฝังมารยาทและการเข้าสังคมที่เหมาะสมกับบุคคลทุกระดับให้แก่เด็กด้วย นอกจากนี้โรงเรียนคอนแวนต์ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ เด็กนักเรียนจึงจะมีทักษะชีวิตในการดูแลตัวเองและความอดทนในสังคมภายนอกไปด้วยในตัว

บ้านและสวน ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน บ้านยุคใหม่ เลี้ยงลูก แม่และเด็ก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี