วิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้

วิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้
Facebook
Twitter

โรงเรียนเป็นสถาบันที่บ่มเพาะเด็กนักเรียนให้เกิดปัญญาและความรู้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะต้นกล้าเล็ก ๆ ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งได้นอกจาการได้รับการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ แล้ว การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้การเรียนการสอนมีความพร้อมมากด้วย การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี มีดังต่อไปนี้

มีลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน

ลานอเนกประสงค์เป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องมีในการจัดสภาพแวดล้อม เพราะลานอเนกประสงค์เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานนิทรรศการวิชาการ งานกีฬาสี งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และยังรวมไปถึงการใช้เป็นสถานที่สำหรับให้เด็กได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของตัวเองตามอัธยาศัยในยามว่างช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน เช่น การเล่นดนตรี การพูดคุยวางแผนงานกลุ่ม การติวหนังสือ เป็นต้น

มีธรรมชาติสีเขียวภายในโรงเรียน

หากโรงเรียนใดมีแต่อาคารเรียนไม่ว่าจะเป็นอาคารไม้ที่คลาสสิกหรืออาคารที่ทำจากปูนตามแบบสมัยใหม่ มีความใหญ่โตดูอลังการทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของเด็กนักเรียนมากเพียงใด แต่หากไม่มีต้นไม้หรือธรรมชาติสีเขียวให้ได้เห็นในโรงเรียนเลยก็ย่อมจะทำให้หลายคนรู้สึกอึดอัดและร้อนเมื่อต้องมาเรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ โรงเรียนจึงควรมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อให้ร่มเงาและความสดชื่นแก่เด็ก อีกทั้งอาจจะมีการทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้เด็กมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ด้วยก็ได้

มีศูนย์การเรียนรู้ดี ๆ ภายในโรงเรียน

การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนที่ภายในมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้มากมายพร้อมเพรียงจะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาคปฏิบัติได้ดีนอกจากในตำราและยังเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรายวิชานั้น ๆ ยิ่งทางโรงเรียนเปิดศูนย์ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาเรียนและเวลาว่างก็จะทำให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย ศูนย์การเรียนในโรงเรียนก็ย่อมมีหลายรูปแบบทั้งศูนย์พอเพียงที่มีการจัดทำสื่อจากธรรมชาติหรือเป็นแบบแฮนด์เมดพร้อมด้วยสาระเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ,ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ทั้งห้องถูกจำลองให้เป็นอวกาศ และศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมประจำโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหลายไม่จำเป็นต้องมีการซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เข้ามาและลงทุนจนเกินตัวไป เพราะสื่อทุกชิ้นคุณครูและเด็กสามารถร่วมกันสร้างได้

บ้านและสวน ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน บ้านยุคใหม่ เลี้ยงลูก แม่และเด็ก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร