วิธีสอนลูกน้อยวาดภาพ

วิธีสอนลูกน้อยวาดภาพ
Facebook
Twitter

ทุกคนสามารถสอนกันให้เรียนรู้ถึงจุดสูงสุดได้ เพียงแต่ว่าใครที่จะไปถึงจุดสูงสุดได้ก่อนกันก็เท่านั้น ซึ่งการสอนใครสักคนไม่ใช่ว่าจะสอนง่ายหรือสอนยาก คุณต้องรู้เทคนิควิธีในการสอนเขาตามนิสัยความเป็นตัวของผู้เรียนรู้รวมถึงวัยที่เป็นปัจจัยสำคัญ ยิ่งการจะสอนลูกน้อยของคุณที่เป็นเด็กปฐมวัยก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแม้จะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ หากแต่การจะให้เขามานั่งจดจ่ออยู่กับงานศิลปะที่ต้องใช้สมาธิในระยะเวลามากก็ย่อมจะมีโอกาสน้อย ทั้งนี้ไม่ว่าอย่างไร หากคุณสอนเขาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากสอนระดับง่ายที่ใช้เวลาน้อยไปหาระดับสูงมากที่ให้เขาสามารถต่อยอดจากขั้นก่อนหน้าได้อย่างดีก็จะช่วยให้เขามีสมาธิกับการเรียนรู้ศิลปะได้ดี โดยเฉพาะการวาดภาพซึ่งควรมีการสอนเป็นลำดับขั้น ดังนี้

ขั้นวาดภาพโดยการขีดเขียนของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยจะยังไม่สามารถวาดภาพในขั้นแรกให้ออกมาเป็นรูปร่างได้ เพราะกล้ามเนื้อมือของพวกเขายังไม่ถูกฝึกให้ใช้งานมากนัก ด้วยเหตุนี้แม้ว่าเขาจะมองสิ่งรอบตัวและลงมือวาดมากแค่ไหนก็ไม่สามารถวาดออกมาให้เป็นรูปได้อยู่ดี เช่นเดียวกันกับลูกน้อยของคุณที่คุณต้องสอนเขาให้รู้จักการขีดเขียนเส้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นก้นหอย เป็นต้นในขั้นแรกจนชินมือเสียก่อน โดยคุณต้องจับมือเขาขีดเขียนเส้นเหล่านี้และฝึกให้เขาลองขีดเขียนเองเมื่อเด็กเริ่มรู้จักวิธีเขียนเส้นนั้น ๆ ดีขึ้น ในระยะนี้คุณจะเห็นแต่ภาพลายเส้นมากมายเต็มหน้ากระดาษเลยล่ะ

ขั้นวาดภาพโดยการสร้างรูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย

เมื่อเด็กปฐมวัยได้รู้จักกับรูปแบบเส้นต่าง ๆ และขีดเขียนเป็นแล้ว ก็ได้เวลาที่คุณจะสอนลูกน้อยให้นำเส้นนั้น ๆ มาสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตในเบื้องต้นเสียที เพราะการที่เด็กสามารถวาดรูปทรงเรขาคณิตได้ก็จะสามารถเข้าใจการวาดภาพโดยทำให้เกิดเค้าโครงร่างขึ้นมาก่อนได้ ในการสอนเด็กสร้างรูปเขาคณิตอย่างสาม สี่เหลี่ยม และวงกลมจึงต้องให้เด็กฝึกนำเส้นต่าง ๆ มาต่อกันจนได้เป็นรูปร่างขึ้นมา 

ขั้นวาดภาพโดยการต่อเติมของเด็กปฐมวัย

ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อเด็กปฐมวัยสามารถวาดเค้าโครงร่างซึ่งมาจากรูปเรขาคณิตได้แล้วก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะนำรูปทรงเรขาคณิตทั้ง 3 รูปมาต่อเติมรายละเอียดของเค้าโครงภาพสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ออกมาเป็นรูปร่างอย่างชัดเจน ซึ่งระยะแรกในการสอนลูกน้อยวาดภาพในขั้นนี้ คุณอาจสาธิตการวาดรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากโครงร่างนั้น ๆ ที่เด็กปฐมวัยเคยวาดเพื่อให้เขารู้วิธีการต่อเติม แล้วเขาจะสามารถคิดสร้างสรรค์ต่อเติมรายละเอียดมากมายผ่านการวาดตั้งแต่ในขั้นแรกจนถึงขั้นนี้ให้ออกมาได้ดีมากขึ้น

เมื่อเด็กปฐมวับได้เรียนรู้การวาดภาพครบตามลำดับขั้นแล้ว ต่อไปเมื่อเขาเห็นสิ่งรอบตัวก็จะสามารถวาดภาพได้และนำมาให้ผู้เลี้ยงดูทายแบบเห็นภาพชัดเจนกว่าเดิมแน่นอน ยิ่งวาดภาพบ่อยก็ยิ่งพัฒนาทักษะตัวเองมากขึ้น

บ้านและสวน ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน บ้านยุคใหม่ เลี้ยงลูก แม่และเด็ก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

More to explorer

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

รู้ไว้รับมือได้ “ลูกตัวเหลืองหลังคลอด” กับวิธีการรักษา

สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยที่สุดและมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะชินได้การดื่มนมจากแม่ จึงทำให้เด็กในช่วงนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานแต่ใดๆ การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆของเด็กแรกเกิดจึงเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กแรกเกิดที่มีอาการตัวเหลือง

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

โรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องระวัง เพราะลูกในท้องอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีลูก จะเป็นอีกหนึ่งการป้องกันในเรื่องของสุขภาพของลูกในอนาคตได้ เพราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจเลือด ก่อนที่จะมีลูกถึงจะดีที่สุด เพราะเราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไร