รู้จักหลักสูตร 6 กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

รู้จักหลักสูตร 6 กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
Facebook
Twitter

หลายคนอาจสงสัยว่าใน 1 วันเต็มที่เด็กปฐมวัยไปโรงเรียน พวกเขามีโอกาสได้เรียนอะไรบ้างนะ? วันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้จักกับ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งจะจัดตามหลักสูตรในทุกวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยได้ครบองค์ที่เหมาะสม

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมแรกในยามเช้าหลังจากที่เด็กขึ้นมาบนห้องเรียน ซึ่งฝึกให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ แขนกับมือ และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ ขา ประสานกับพัฒนาการด้านอารมณ์ผ่านคำคล้องจองและเพลงต่าง ๆ โดยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจะมีหลายรูปแบบ เช่น เคลื่อนไหวตามเสียงเพลง เคลื่อนไหวตามสัญญาณเคาะ เคลื่อนไหวตามคำบรรยาย เป็นต้น บางโรงเรียนอาจมีการจัดกิจกรรมนี้รวมกันหลังเคารพธงชาติเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนต่างห้องและรุ่นพี่ต่างสายชั้น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยความรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการมีการสอนในหน่วยที่แตกต่างกัน เช่น สัปดาห์ที่ 1 เป็นหน่วยโรงเรียน กิจกรรมเสริมประสบการณ์นี้ คุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับบุคลในโรงเรียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ถูกตามกาลเทศะ หรือสัปดาห์ที่ 2 เป็นหน่วยร่างกาย คุณครูก็จะสอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ว่ามีความสำคัญอย่างไร เป็นต้น ซึ่งระดับอนุบาลแต่ละชั้นปีในสัปดาห์เดียวกันอาจจะเรียนหน่วยที่เหมือนกัน แต่หากเป็นระดับชั้นอนุบาลที่โตขึ้นมาหน่อย ความรู้ในหน่วยนั้นก็จะลงลึกมากขึ้น เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยไม่มีผิด – ถูกและเด็กจะได้มีโอกาสออกมาแสดงผลงานของตัวเองหลังจบกิจกรรมพร้อมกับบรรยายความประทับใจในการสร้างสรรค์ศิลปะขึ้นมา ซึ่งตามหลักสูตร ในทุกวันคุณครูต้องมีการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 5 โต๊ะซึ่งแต่ละโต๊ะจะเป็นกิจกรรมศิลปะที่แตกต่างกันไป โดยให้เด็กปฐมวัยที่ทำผลงานศิลปะโต๊ะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำกิจกรรมอีกโต๊ะหนึ่งหมุนเวียนกันไปตามความสนใจเหมือนฐานกิจกรรม เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

กิจกรรมเล่นตามมุมเสรี

กิจกรรมเล่นตามมุมเสรี เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวัยสามารถเลือกเล่นของเล่นตามมุมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่คุณครูกำหนดได้อย่างอิสระภายใต้ข้อกำหนดที่หากมุมนั้น ๆ มีคนเล่นเต็มอยู่ก็ต้องรอให้ถึงคิวเราซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยจะชอบกันมาก เพราะได้เลือกเล่นตามใจไม่ว่าจะเป็นมุมของเล่น มุมบทบาทสมมุติ มุมดนตรี มุมหนังสือ และมุมอื่น ๆ ภายในห้องเรียน เด็กจะได้รับพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ฝึกเด็กใช้ทักษะด้านร่างกายเป็นหลัก เน้นให้เด็กมีศักยภาพการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก – กล้ามเนื้อมัดใหญ่ประสานกับโสตประสาทเพื่อช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น กิจกรรมวิ่งผลัด กิจกรรมกระโดดไกล กิจกรรมโยนบอลลงตะกร้า เป็นต้น และบางครั้งก็อาจให้เด็กเล่นสนามเด็กเล่นอย่างอิสระ เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและสังคม

กิจกรรมเกมการศึกษา

กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้ทำหลังเด็กตื่นนอน โดยเป็นการใช้ทักษะด้านสติปัญญาในการทบทวนความรู้ในเรื่องที่เรียนจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์เมื่อช่วงเช้าไปโดยฝึกหาคำตอบที่ถูกต้องด้วยตัวเองผ่านสื่อเกมการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น เกมต่อภาพจิ๊กซอว์ เกมจัดหมวดหมู่ เกมจับคู่ภาพเงา เป็นต้น

บ้านและสวน ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน บ้านยุคใหม่ เลี้ยงลูก แม่และเด็ก

รูปภาพประกอบ : Pixabay

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี