Read more about the article ลักษณะนิทานที่ไม่ควรเล่าให้เด็กปฐมวัยฟัง
“นิทาน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กที่สุดและยังทำหน้าที่เป็นของเล่นซึ่งนำพาเด็กไปสู่จินตนาการ มุมมองความคิด และทัศนคติที่กว้างไกล

ลักษณะนิทานที่ไม่ควรเล่าให้เด็กปฐมวัยฟัง

Continue Readingลักษณะนิทานที่ไม่ควรเล่าให้เด็กปฐมวัยฟัง
Read more about the article เมนูผักสำหรับเด็ก ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เด็กว่าการรับประทานผักมีประโยชน์และดีอย่างไร ค่อยๆ หาวิธีที่ทำให้เด็กรับประทานผักให้ได้ แต่ไม่ควรบังคับหรือดุ เพราะยิ่งถูกบังคับ

เมนูผักสำหรับเด็ก ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

Continue Readingเมนูผักสำหรับเด็ก ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
Read more about the article การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
พวกเขาควรจะเป็นสูง หนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนั้นก็คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ” นั่นเอง

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

Continue Readingการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
Read more about the article ทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครูปฐมวัยควรมี
ครูปฐมวัยที่ทักษะคอมพิวเตอร์ต้องมีเยอะพอ ๆ กับครูวิชาคอมพิวเตอร์เลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าอยู่กับเด็กเล็ก ๆ ทำไมจึงต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย

ทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครูปฐมวัยควรมี

Continue Readingทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครูปฐมวัยควรมี
Read more about the article วิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย
เรียนรู้การฝึกระเบียบวินัยด้านอื่นจนได้ผลดีรวดเร็วตามไปด้วย ในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัยกัน

วิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
“ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับผู้คนทุกเชื้อชาติซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งการที่เราจะฝึกคนคนหนึ่ง

วิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีสอนเด็กปฐมวัยนับเลขให้เป็น
หนึ่งในทักษะจำเป็นของเด็กก็คือการคิดคำนวณนับเลขนั่นเอง แต่เด็กปฐมวัยยังเล็กมากนะ แล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรให้เข้าใจการนับเลขล่ะ?

วิธีสอนเด็กปฐมวัยนับเลขให้เป็น

Continue Readingวิธีสอนเด็กปฐมวัยนับเลขให้เป็น
Read more about the article วิธีสร้างมิตรภาพกับเด็กปฐมวัย
ทำให้เขามีพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้นได้รวมไปถึงการต่อยอดพัฒนาการอื่นด้วย ว่าแต่เราจะสามารถสร้างมิตรภาพกับเด็กปฐมวัย

วิธีสร้างมิตรภาพกับเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีสร้างมิตรภาพกับเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักขนมไทย
ขนมตะวันตกมากเกินไปและมีสุขภาพที่ดี รวมถึงรู้รักษ์ความเป็นไทยด้วย เราจะสามารถมีวิธีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักขนมไทยได้อย่างไร?

วิธีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักขนมไทย

Continue Readingวิธีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักขนมไทย
Read more about the article วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเจริญเติบโต การจัดโภชนาการให้แก่เด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเวลาที่อยู่บ้านและโรงเรียน

วิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีวางแผนจัดโภชนาการเด็กปฐมวัย