Read more about the article วิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้
ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้การเรียนการสอนมีความพร้อมมากด้วย การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

วิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้

Continue Readingวิธีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้
Read more about the article เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่
ประเทศไทยเป็นสังคมที่การศึกษามักให้ความสำคัญของวิชาการมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะต่างก็มองว่าหากเด็กมีความรู้ ระดับ IQ สติปัญญาดีก็จะทำให้สามารถ

เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่

Continue Readingเลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่
Read more about the article พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว
ลูกติดขนมขบเคี้ยวมาแนะนำกัน ลองไปดูกันซิว่าจะมีรายละเอียดข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรที่จะช่วยลดปัญหา

พ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว

Continue Readingพ่อแม่ต้องรู้!! วิธีแก้ปัญหาลูกติดขนมขบเคี้ยว
Read more about the article วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก
พฤติกรรมที่ทำให้พ่อแม่ลำบากใจ ซึ่งวันนี้เราได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก ที่น่าสนใจมาแนะนำกัน

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

Continue Readingวิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก
Read more about the article วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอน ไม่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเหมือนการประเมินเด็กโตหรือผู้ใหญ่เพื่อ

วิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Read more about the article ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล
ระวังเรื่องการที่ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียลให้ดี แต่จะทำอย่างไรให้กำลังพอดี ไม่เข้าไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของลูกมากเกินไป วันนี้เรามีวิธี

ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล

Continue Readingทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล
Read more about the article ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลามากขึ้นทำให้บริบทของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ค่านิยมจากต่างชาติ

ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร

Continue Readingฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
Read more about the article ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?
เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีหากผู้ใหญ่รู้จักที่จะปลูกฝังและสั่งสอนเขาให้มีเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือตัวเองผ่านปัญหาต่าง ๆ

ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?

Continue Readingฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?
Read more about the article “เด็กอ้วน…ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็ก” ความเสี่ยงที่พ่อแม่ควรระวัง
ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กอ้วน...ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็กมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ทุกวันนี้ประเทศไทยมีเด็กวัยเรียนที่เข้าข่าย “อ้วน” และไม่รู้ว่าเพราะ

“เด็กอ้วน…ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็ก” ความเสี่ยงที่พ่อแม่ควรระวัง

Continue Reading“เด็กอ้วน…ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็ก” ความเสี่ยงที่พ่อแม่ควรระวัง
Read more about the article เปิดเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
น้ำตาลที่ผิดจากคนปกติไป หากใครที่รับประทานอาหารไม่ระวังจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงมี เมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

เปิดเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

Continue Readingเปิดเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน