Read more about the article เรื่องของคราบหินปูน  ที่ไม่ใช่แค่หินปูนในช่องปาก!!
คือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด และวันนี้ได้หยิบเอาเรื่องราวน่ารู้ของคราบหินปูน คราบสกปรกที่เกิดขึ้นในช่องปากมาอธิบายให้เข้าใจกัน

เรื่องของคราบหินปูน ที่ไม่ใช่แค่หินปูนในช่องปาก!!

Continue Readingเรื่องของคราบหินปูน ที่ไม่ใช่แค่หินปูนในช่องปาก!!