Read more about the article ฝึกลูกน้อยอย่างไรให้รู้จักแบ่งปัน
คุณอาจเคยสังเกตเห็นเด็กปฐมวัยที่มักจะติดนิสัยขอยืมสิ่งของใด ๆ ก็มักจะแสดงสีหน้าบูดบึ้งและบ่ายเบี่ยงไม่ยอมแบ่งปันสิ่งของให้คนที่มาขอ

ฝึกลูกน้อยอย่างไรให้รู้จักแบ่งปัน

Continue Readingฝึกลูกน้อยอย่างไรให้รู้จักแบ่งปัน