Read more about the article เป็นคนดีแล้วดีจริงหรือ?
มีคำกล่าวที่ว่า ‘คนดีมักตายเร็ว’ ซึ่งอาจไม่ผิดจากความเป็นจริงมากนัก เพราะปัจจุบันเรามักเห็นแต่คนชั่วอายุยืน เช่น พวกนักการเมืองฉ้อโกง ผู้นำ

เป็นคนดีแล้วดีจริงหรือ?

Continue Readingเป็นคนดีแล้วดีจริงหรือ?