Read more about the article โรคหัดในเด็ก ภัยร้ายอันตรายกว่าที่คิด
นื่องจากภูมิคุ้มกันในเด็กนั้นยังมีน้อย และยังอาจพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงควรดูแลใส่ใจสุขภาพของลูกน้อยเป็นพิเศษ ซึ่งโรคหัดก็เป็นอีก

โรคหัดในเด็ก ภัยร้ายอันตรายกว่าที่คิด

Continue Readingโรคหัดในเด็ก ภัยร้ายอันตรายกว่าที่คิด