Read more about the article เมื่อลูกเป็นโรคแอลดี และโรคแอลดีคืออะไร
เช่นกัน วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งโรคที่หลายๆคนมักจะไม่เคยได้ยินมาก่อนคือ โรคแอลดี หรือโรคปัญหาการเรียน เช่น อ่านเขียนไม่ได้ หรือ ไม่คล่อง หรือมีปัญหาในการคิดเลข

เมื่อลูกเป็นโรคแอลดี และโรคแอลดีคืออะไร

Continue Readingเมื่อลูกเป็นโรคแอลดี และโรคแอลดีคืออะไร