Read more about the article พ่อแม่ต้องรู้กับ “โรคโลหิตจาง”
โรคที่เด็กๆเป็นกันไม่น้อยนั่นก็คือ โรคโลหิตจาง มาแนะนำกัน สำหรับสาเหตุอาการรวมไปถึงวิธีการป้องกันของโรคโลหิตจางในเด็กเล็กนั้น

พ่อแม่ต้องรู้กับ “โรคโลหิตจาง”

Continue Readingพ่อแม่ต้องรู้กับ “โรคโลหิตจาง”