Read more about the article หากลูกป่วยเป็นRSV จะต้องทำอย่างไร และอันตรายแค่ไหน?
วันนี้เราจะก็มาบอกข้อมูลของไวรัส RSV ที่เป็นไวรัสที่เด็กเล็กป่วยบ่อยที่สุดช่วงตอนอากาศชื้นๆ อาการของไวรัส RSV นี้ยังทำให้เด็กมีไข้ ตัวร้อน

หากลูกป่วยเป็นRSV จะต้องทำอย่างไร และอันตรายแค่ไหน?

Continue Readingหากลูกป่วยเป็นRSV จะต้องทำอย่างไร และอันตรายแค่ไหน?