Read more about the article วิธีสังเกตความแตกต่างความฝาแฝด
ขึ้นชื่อว่า “ฝาแฝด” ทุกคนก็ต้องเห็นภาพของบุคคลที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกับเป็นคนคนเดียวกันที่แยกร่างออกมาได้ซึ่งยิ่งคุณต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับ

วิธีสังเกตความแตกต่างความฝาแฝด

Continue Readingวิธีสังเกตความแตกต่างความฝาแฝด
Read more about the article วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
“ผู้ปกครอง”ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่บุตรหลานของตัวเอง

วิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Read more about the article ลูกหนีออกจากบ้าน ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ต้องการจะพบเจอ
ปัญหาลูกหนีออกจากบ้านมากกว่าที่เราทราบ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่มีข่าวคราวเรื่องเด็กหนีออกจากบ้านให้เราได้รับทราบมากมายนัก

ลูกหนีออกจากบ้าน ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ต้องการจะพบเจอ

Continue Readingลูกหนีออกจากบ้าน ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ต้องการจะพบเจอ
Read more about the article ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล
ระวังเรื่องการที่ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียลให้ดี แต่จะทำอย่างไรให้กำลังพอดี ไม่เข้าไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของลูกมากเกินไป วันนี้เรามีวิธี

ทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล

Continue Readingทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ลูกรับสื่อไม่เหมาะสมบนโซเชียล
Read more about the article ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
เมื่อสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลามากขึ้นทำให้บริบทของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ค่านิยมจากต่างชาติ

ฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร

Continue Readingฝึกลูกให้รักในความเป็นไทยอย่างไร
Read more about the article ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?
เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีหากผู้ใหญ่รู้จักที่จะปลูกฝังและสั่งสอนเขาให้มีเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือตัวเองผ่านปัญหาต่าง ๆ

ฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?

Continue Readingฝึกเด็กปฐมวัยให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนอย่างไร?
Read more about the article โน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยอย่างไรให้ยอมกินข้าว
เด็กปฐมวัยยังคงอยู่ในวัยแห่งการเล่นและเรียนรู้เป็นหลัก การไม่หยุดนิ่ง พร้อมจะเดินหน้าเห็นโลกกว้างและสนุกสนานไปกับสิ่งรอบตัวจึงเป็นเรื่องปกติ

โน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยอย่างไรให้ยอมกินข้าว

Continue Readingโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยอย่างไรให้ยอมกินข้าว
Read more about the article คุณแม่ต้องรู้!! การดูแลเต้านมของคุณแม่ให้นมบุตร
คุณแม่สามารถสร้างนมให้กับลูกได้มีนมได้ดื่มกินได้นานที่สุด วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีในการดูแลเต้านมให้สามารถสร้างน้ำนมที่ดีที่สุดให้แก่ลูก

คุณแม่ต้องรู้!! การดูแลเต้านมของคุณแม่ให้นมบุตร

Continue Readingคุณแม่ต้องรู้!! การดูแลเต้านมของคุณแม่ให้นมบุตร
Read more about the article “เด็กอ้วน…ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็ก” ความเสี่ยงที่พ่อแม่ควรระวัง
ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กอ้วน...ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็กมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ทุกวันนี้ประเทศไทยมีเด็กวัยเรียนที่เข้าข่าย “อ้วน” และไม่รู้ว่าเพราะ

“เด็กอ้วน…ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็ก” ความเสี่ยงที่พ่อแม่ควรระวัง

Continue Reading“เด็กอ้วน…ภัยร้ายซ่อนในวัยเด็ก” ความเสี่ยงที่พ่อแม่ควรระวัง
Read more about the article เปิดเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
น้ำตาลที่ผิดจากคนปกติไป หากใครที่รับประทานอาหารไม่ระวังจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงมี เมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

เปิดเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

Continue Readingเปิดเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน