Read more about the article การจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน
โรงเรียนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธกันมากมาย มีกิจกรรมทางศาสนาประจำวันและเป็นสัปดาห์เพื่อให้เด็กนักเรียนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

การจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน

Continue Readingการจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน
Read more about the article การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
พวกเขาควรจะเป็นสูง หนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนั้นก็คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ” นั่นเอง

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

Continue Readingการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
Read more about the article ทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครูปฐมวัยควรมี
ครูปฐมวัยที่ทักษะคอมพิวเตอร์ต้องมีเยอะพอ ๆ กับครูวิชาคอมพิวเตอร์เลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าอยู่กับเด็กเล็ก ๆ ทำไมจึงต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย

ทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครูปฐมวัยควรมี

Continue Readingทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครูปฐมวัยควรมี
Read more about the article วิธีฝึกลูกไม่ให้รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ
วิธีฝึกก็จะทำให้ลูกของคุณสามารถเรียนรู้การจับช้อนส้อมได้ในขณะที่กล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยยังใช้งานได้ไม่ดีนัก จะมีวิธีอะไรกันบ้าง

วิธีฝึกลูกไม่ให้รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ

Continue Readingวิธีฝึกลูกไม่ให้รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ
Read more about the article วิธีแก้ปัญหาสำหรับเด็กที่ติดตุ๊กตาแต่เป็นโรคภูมิแพ้
นับว่าพบได้บ่อยมากในเด็กปฐมวัยที่เป็นโรคภูมิแพ้ ด้วยสภาพอากาศในสังคมปัจจุบันของไทยเราเต็มไปด้วยมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ธรรมชาติ

วิธีแก้ปัญหาสำหรับเด็กที่ติดตุ๊กตาแต่เป็นโรคภูมิแพ้

Continue Readingวิธีแก้ปัญหาสำหรับเด็กที่ติดตุ๊กตาแต่เป็นโรคภูมิแพ้
Read more about the article วิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย
เรียนรู้การฝึกระเบียบวินัยด้านอื่นจนได้ผลดีรวดเร็วตามไปด้วย ในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัยกัน

วิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีฝึกระเบียบการเข้าแถวสำหรับเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีปลูกฝังการแต่งกายของเด็กปฐมวัย
การแต่งตัวที่ดูดีจนบางครั้งการไปยังสถานที่บางแห่งหรือตามสถานการณ์ก็ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองจึงควรมีการปลูกฝังเรื่องการแต่งกายของเด็กปฐมวัย

วิธีปลูกฝังการแต่งกายของเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีปลูกฝังการแต่งกายของเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
“ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับผู้คนทุกเชื้อชาติซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งการที่เราจะฝึกคนคนหนึ่ง

วิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
Read more about the article วิธีสอนเด็กปฐมวัยนับเลขให้เป็น
หนึ่งในทักษะจำเป็นของเด็กก็คือการคิดคำนวณนับเลขนั่นเอง แต่เด็กปฐมวัยยังเล็กมากนะ แล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรให้เข้าใจการนับเลขล่ะ?

วิธีสอนเด็กปฐมวัยนับเลขให้เป็น

Continue Readingวิธีสอนเด็กปฐมวัยนับเลขให้เป็น